Energiezuinige woningen: niet in stappen maar in sprongen

3 juli 2014

Energiezuinige woningen: niet in stappen maar in sprongen

Woningcorporaties en bouwbedrijven aan zet bij energieneutraal renoveren in de Veenkoloniën 

Een gebiedsgerichte samenwerking opzetten om energiebesparing in de Veenkoloniën een flinke impuls te geven. Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van 25 juni werden bestuurders en medewerkers van gemeenten en Provincies geïnformeerd over deze nieuwe gezamenlijke aanpak. Aan de politiek de oproep de ontwikkelingen vanaf de zijlijn te volgen en daar waar nodig meewerkend op te treden. Zodra bouwbedrijven en woningcorporaties tot concrete plannen zijn gekomen, kan de politiek helpen de laatste sprong te maken.

De bijeenkomst startte met een toelichting op de mogelijkheden van energieneutraal renoveren en het initiatief om dit in de Veenkoloniën in praktijk te brengen. Ook konden de aanwezigen direct een tweetal prototypewoningen bezichtigen. Deze voorbeeldwoningen gaven de bestuurders een goed beeld van de voordelen van energieneutraal renoveren. Behalve een prachtig gerenoveerd huis, hebben de bewoners ook geen energielasten meer.

Het idee is om deze vorm van renoveren eerst door woningcorporaties te laten uitrollen in de huursector en vervolgens ook koopwoningen erbij te betrekken. Meerdere bestuurders gaven daarbij aan, dat het belangrijk is lokale energie initiatieven en -coöperaties te betrekken. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het informeren en stimuleren van bewoners.

Kwartiermaker Jacob Bruintjes
Na het bezoek van de voorbeeldwoningen was het woord aan kwartiermaker Jacob Bruintjes. De afgelopen periode heeft hij meerdere gesprekken gevoerd met zowel bouwbedrijven als woningcorporaties over de Veensprong. Hij merkte dat er een duidelijke wil is bij zowel de bouwers als de corporaties om met de energiesprong aan de slag te gaan. Bij woningcorporaties leeft echter nog wel een aantal vragen, over de financiering, wat geschikte woningen zijn en hoe je deze ontwikkeling aanvliegt. Bouwers zien energieneutraal renoveren/innoveren vooral als een manier om te overleven.

Verdere aanpak Energiesprong
De komende periode worden de gesprekken met bouwbedrijven en woningcorporaties voortgezet. Er moet echter voorkomen worden dat er alleen gepraat wordt. Daarom wordt in de Veenkoloniën gestart met een compacte groep stakeholders. Met deze groep wordt nagegaan hoe gekomen kan worden tot een regionale samenwerking, hoe deze er uit kan zien en wat daarvoor nodig is. Vervolgens moeten deze partijen tot een overeenkomst komen. Tot dit moment is de rol van de politiek beperkt. Deze wordt juist bij de uitvoering van de overeenkomst van wezenlijk belang voor het welslagen van de Veensprong.

De Energiesprong in de Veenkoloniën, de ‘Veensprong’, is een initiatief van Bouwend Nederland, Woningcorporatie Lefier en de Natuur en Milieufederatie Drenthe en mede ondersteund door Platform 31 en de Natuur en Milieufederatie Groningen.