Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa

19 maart 2015

Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa

Energiebedrijven en milieuorganisaties* hebben overeenstemming bereikt over de duurzaamheidseisen voor biomassa die voor bijstook in Nederlandse kolencentrales wordt ingezet. Met de introductie van deze duurzaamheidseisen wordt een belangrijk onderdeel van het Energieakkoord voor Duurzame Groei uitgevoerd. Het Energieakkoord moet ertoe leiden dat het aandeel hernieuwbare energie dat Nederland gebruikt in 2020 op 14 procent uitkomt en in 2023 op 16 procent. De bijstook van biomassa levert hieraan een bijdrage van 1,2 procent.

“Dit is heel positief. Nederland krijgt hiermee de meest duurzame criteria voor biomassa ter wereld en creëert daarmee een nieuwe standaard voor biomassa. Dit is cruciaal voor een verantwoorde energietransitie,” aldus Alex Ouwehand van De Natuur en Milieufederaties.

Met dit akkoord komt een einde aan de impasse over de inzet van biomassa in Nederlandse kolencentrales. Op verzoek van minister Kamp van Economische Zaken heeft Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord voor Duurzame Groei, de partijen weer bij elkaar gebracht om opnieuw met elkaar en met het Rijk in gesprek te gaan. “Deze ultieme poging om tot overeenstemming te komen heeft tot een positief resultaat geleid,”aldus Nijpels.

“Ik ben verheugd dat de partijen toch samen afspraken hebben gemaakt over de duurzaamheidseisen voor biomassa in kolencentrales. Dit betekent een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt door deze afspraken van 4,5 naar 5,7 procent. Het begin is er,” aldus minister Kamp van EZ.

Goede duurzaamheidseisen
De partijen hebben onder meer afgesproken dat wanneer de biomassa uit bossen afkomstig is, deze bossen duurzaam worden beheerd, zodat de vitaliteit van het bos wordt versterkt en de productiviteit van het bos op peil blijft. Ook wordt geborgd dat bossen niet worden gekapt voor biomassa, maar dat biomassa niet meer dan een bijproduct bij houtoogst is. Daarmee wordt verzekerd dat deze biomassa netto zorgt voor minder CO2. Nijpels constateert dat Nederland hiermee strengere eisen aan de duurzaamheid van biomassa stelt dan enig ander land in de wereld. Alle biomassa voor bijstook in Nederlandse kolencentrales moet voldoen aan deze eisen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aantonen van duurzaamheid
De partijen hebben verder afspraken gemaakt over de manier waarop moet worden aangetoond dat biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. Energiebedrijven importeren biomassa uit bossen in Europa en andere werelddelen, met name uit Noord-Amerika. Bij biomassa uit kleine bospercelen in het buitenland wordt op dit moment de duurzaamheid van biomassa nog niet gecertificeerd. Daarom starten de energiebedrijven een programma om certificering in de loop der jaren voor steeds meer bospercelen te realiseren. Dit wordt geregeld in een convenant tussen energiebedrijven en milieuorganisaties.

“De Nederlandse energiebedrijven streven naar een zo duurzaam mogelijke energieproductie, daartoe behoort ook het gebruik van biomassa. We zijn daarom zeer verheugd over de overeenstemming die nu is bereikt met de milieuorganisaties. We hadden in december al overeenstemming over alle inhoudelijke eisen. Nu ook over de uitvoering. Met deze overeenstemming krijgt Nederland de meest ambitieuze duurzaamheidscriteria ter wereld. We vinden de overeenkomst een grote en belangrijke stap voorwaarts voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen en zullen zo snel mogelijk beginnen met het uitvoeren van de gemaakte afspraken,” aldus Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederland.

*Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds en De Natuur en Milieufederaties.