Energie Coöperatie Oudeschip ontvangt cheque van Nienke Homan

5 oktober 2017

Energie Coöperatie Oudeschip ontvangt cheque van Nienke Homan

Energie Coöperatie Oudeschip U.A. i.o. ontving 5 oktober een bijdrage vanuit de subsidieregeling Lokale Energietransitie uit handen van energiegedeputeerde Nienke Homan. De regeling is opengesteld vanuit Kansrijk Groningen, het leefbaarheidsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, om lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied te ondersteunen.

De Energiecoöperatie Oudeschip U.A. i.o. probeert voor het dorp Oudeschip en het buitengebied daarvan twee dorpsmolens te realiseren. De dorpsmolens zijn een onderdeel van het grotere geplande windpark in de Oostpolder wat onlangs is vergund.

Werkgroep
Het windpark Oostpolder is een initiatief van een groep boeren die zicht heeft verenigd. Zij vinden het belangrijk dat het dorp meeprofiteert, bijvoorbeeld door het neerzetten van twee dorpsmolens. Een werkgroep heeft de verschillende participatiemogelijkheden verkend voor omwonenden in het windpark. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een bewonerscoöperatie, die de scenario’s verder uitwerkt. Inzet van de coöperatie is dat de bewoner zoveel mogelijk meeprofiteert.

Opstartkosten
Om een goede start te maken met de coöperatie, hebben de initiatiefnemers startsubsidie aangevraagd bij het programma Lokale Energietransitie. Energiegedeputeerde Nienke Homan reisde speciaal af naar deze windlocatie om de cheque van 5.306 euro te overhandigen als steun in de rug voor de coöperatie. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld de notaris bekostigen en een ledenwerfcampagne voeren.

Programma Lokale Energietransitie
De Nationaal Coördinator Groningen heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om het Programma Lokale Energietransitie uit te voeren in de negen aardbevingsgemeenten. Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Dorpen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen. Met het programma worden lokale energie-initiatieven geënthousiasmeerd en ondersteund, met als doel de energietransitie te versnellen.

Kansrijk Groningen
Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door de NAM. Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen.

Startsubsidie lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.