NMF Groningen Samen voor een mooi en duurzaam Groningen.
Menu

Eindseminar Draagvlak en Participatie Wind op Land

Op 22 maart worden op het eindseminar ‘Samen de Energietransitie versnellen’ de resultaten van het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ gepresenteerd. Met de milieustudie willen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verschillende manieren van draagvlak voor en participatie aan wind op land projecten bevorderen. Tijdens het eindseminar wordt ook de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ ondertekend.

Klimaatakkoord
We staan aan de vooravond van het sluiten van een nieuw ambitieus klimaatakkoord. Tegelijkertijd is het huidige energieakkoord volop in uitvoering en zijn al extra inspanningen nodig om deze doelstellingen op tijd te behalen. De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu willen tijdens het seminar samen vooruitkijken: welke rol spelen windenergie en andere vormen van duurzame energie, hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit en wie heeft hierin welke verantwoordelijkheid.

Geleerde lessen
Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) presenteren we de lessen uit de analyse van vier windenergieprojecten en de aanbevelingen die daaruit voortkomen aan overheid, markt en omgeving. De lessen gaan over welke factoren goed helpen bij omgevingsmanagement en meer draagvlak bij windenergieprojecten op land. Tevens doen we een handreiking aan partijen om de belangen tussen windenergie en natuur mee te nemen in ontwikkeling van een windenergieproject. We sluiten de middag af met de ondertekening van de Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’.

 Netwerkbijeenkomst Lerend Platform Energie & Omgeving
Voor de uitwerking van de Green Deal werken we nauw samen met het Lerend Platform Energie & Omgeving (LEO). Aanvullend op dit seminar organiseert LEO ’s avonds haar netwerkbijeenkomst. Leden van LEO zijn ook tijdens de middag al van harte welkom.


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur- & milieunieuws in uw mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF