Eindrapport Copijn eind augustus verwacht

27 juli 2011

Eindrapport Copijn eind augustus verwacht

Het veldonderzoek van Boomadvies-bureau Copijn naar de gezondheid van de kastanjes aan de singels in Groningen is afgerond, maar de resultaten moeten nog worden uitgewerkt.

Ook zal met de andere twee onderzoekbureaus gezocht worden naar de oorzaken voor verschillen in uitkomsten. Deze zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in verschillen in winter- en zomermetingen.

Op dit moment lijkt er op basis van de aanvullende onderzoeksinformatie géén direct gevaar dat bomen om zouden vallen als gevolg van slechte beworteling; ze lijken volgens Copijn even goed verankerd te zijn als andere bomen in een stedelijke omgeving. De kastanjeziekte en de daarmee samenhangende kans op takbreuk is echter zorgelijk te noemen. De singels zullen de komende tijd dus extra goed in de gaten worden gehouden. Omdat het waarborgen van veiligheid door alle betrokken partijen als cruciaal wordt ervaren, is op basis van de quick scan van begin juli door B&W een vergunning verleend om snel een aantal maatregelen te nemen: 3 bomen vellen, 6 snoeien, 4 kandelaberen (bepaalde snoeitechniek).

Eind augustus wordt het eindrapport van Copijn verwacht, waarna een gedegen integraal vervolgplan voor behoud, vernieuwing en ontwikkeling van het bomenbestand op de singels opgesteld wordt.