Eemsmond Energie bouwt milieubewust aan nieuwe energiecentrale

14 januari 2011

Eemsmond Energie bouwt milieubewust aan nieuwe energiecentrale

Eemsmond Energie BV ontwikkelt een gasgestookte energiecentrale van 1.200 MW in de Eemshaven. Uit het oogpunt van duurzaamheid werkt het bedrijf samen met vijf natuur- en milieuorganisaties. Eemsmond Energie combineert de bouw met maatregelen om de regionale milieukwaliteit te verbeteren.

Eemsmond Energie (eigendom van Advanced Power AG en Siemens Project Ventures GmbH) heeft al in de planfase van het project overleg gezocht met de regionale natuur- en milieuorganisaties. Zij realiseert zich dat de nieuwe centrale straks grenst aan het Wereld Erfgoed Waddenzee en dat dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. In de planfase is onder meer besproken dat een gasgestookte centrale zonder doorstroomkoeling met zeewater het minste impact heeft op de omliggende natuur.

Uit milieukundige onderzoeken blijkt dat de plannen uitvoerbaar zijn. Mede daardoor konden eind vorig jaar de benodigde Milieuwet- en Natuurbeschermingswet vergunningen worden verkregen.

Tijdens de realisatie van het project zal Eemsmond Energie blijven investeren in een constructieve relatie met de natuur-, en milieuorganisaties, voortbordurend op de wederzijds positieve ervaringen tot dusver. Daarin zal zij de natuur- en milieuorganisaties blijven informeren over aanpassingen aan de techniek van de centrale die verder bijdragen aan bescherming van het milieu.

Eemsmond Energie richt zich op een hoge mate van milieubescherming bij haar activiteiten. Dit wordt onder meer ingevuld door de monitorings-maatregelen die in het project zijn opgenomen en door een bijdrage aan een regionaal Groenfonds. Dit fonds wordt onder andere gebruikt voor het stimuleren van het lokaal opwekken van duurzame energie en natuurherstel in de Eems-Dollard. De Natuur en Milieufederatie Groningen treedt op als programmacoördinator voor alle betrokken partijen.