Ecoports-certificering voor Groningen Seaports

4 april 2013

Ecoports-certificering voor Groningen Seaports

Verduurzaming van de industriële ontwikkelingen in de Eemsdelta zijn al jaren speerpunt voor de Natuur en Milieufederatie Groningen. We participeren in het project Ecologie en Economie in Balans, vertegenwoordigen en werken samen met diverse (bewoners)organisaties uit het gebied en gaan projecten om de bedrijvigheid te helpen bij hun energie- en klimaatbeleid. Een van onze belangrijkste samenwerkingspartners hier is Groningen Seaports, het havenbedrijf in de Eemshaven.

Ecoports-certificering
Ook Groningen Seaports werkt op vele manieren aan verduurzaming en een op termijn groene haven. Daarom heeft Ecoports wederom de Ecoports-certificering aan de haven toegekend, op basis van het businessplan van Groningen Seaports. Hierin staan de duurzaamheidsambities van Groningen Seaports geformuleerd. De komende twee jaar zetten zij zich in voor tien milieuthema’s waaronder klimaat, bodem, afval, natuur en luchtkwaliteit. Door in totaal 35 voorgestelde acties wordt gewerkt aan een verbetering van deze milieuthema’s.

Meedenken
De Natuur en Milieufederatie Groningen feliciteert GSP met het behaalde resultaat. De door GSP gestelde ambities zijn haalbaar en een goede stap naar een volledig duurzame haven. Daarnaast nodigt het havenbedrijf iedereen uit om de ambities te helpen omzetten in concrete projecten. Uiteraard denken we als Natuur en Milieufederatie graag mee in dit proces en zullen we gevraagd en ongevraagd advies geven.

De geformuleerde ambities en doelen van Groningen Seaports kunt u in deze infographic bekijken.