DvhN 7 maart 2020: ‘Explosie van zonneparken in Drenthe en Groningen’

9 maart 2020

DvhN 7 maart 2020: ‘Explosie van zonneparken in Drenthe en Groningen’

Het Dagblad van het Noorden wijdt in de weekend-bijlage vier pagina’s aan het snel oplopende aantal zonneparken in de provincies Drenthe en Groningen. Auteur Mannus van de Laan laat ook onze collega’s Marjolijn Tijdens en Michiel Mulder uitgebreid aan het woord.

Minstens zeventig zonneparken verrijzen de komende paar jaar in het Noorden. Ontwikkelaars, landeigenaren, gemeenten, milieugroepen en omwonenden proberen zoveel mogelijk uit de strijd te slepen.

Tot zover het oog reikt zie je zonnepanelen op de landerijen ten noorden van de A7 in Sappemeer. Het zonnepark Midden-Groningen is sinds de opening drie maanden geleden met 117 hectare voorlopig het grootste van het land. ,,Ik heb er een dubbel gevoel over’’, zegt omwonende Reinder de Jager (65), die net over Achterdiep Noordzijde komt aanfietsen. ,Ik weet dat we van het gas af moeten en dat we veel elektriciteit nodig hebben. Maar ik vraag me af of de opbrengst hier zoden aan de dijk zet.’’

Wat ook zijn scepsis voedt: zijn uitzicht is er niet beter op geworden. Aan de ene kant van zijn huis staan dag en nacht verlichte tuinbouwkassen, aan de andere zijde ligt het immense zonnepark. ,,Ons huis wordt steeds meer ingeklemd. Eerst hadden we vrij uitzicht tot aan Froombosch. Nu kijken we tegen een zee van zwarte platen aan. Mooi is anders.’’

Een 63-jarige boerderijbewoonster, die niet met haar naam in de krant wil, noemt het ‘landschapsvervuiling’. Vrijwillig zou ze er nooit voor hebben gekozen. ,,Je hebt een beetje inspraak, maar in feite is het al voor je beslist. Het zonnepark is ons eigenlijk door de strot geduwd’’, zegt ze. Als omwonende kreeg ze er eenmalig een paar duizend euro voor. ,,Je wordt gepaaid om mee te doen.’’

Snelle opmars zonneparken is nog maar het begin

Zonneparken zijn bezig met een snelle opmars in Groningen en Drenthe. De bouw ervan kreeg een impuls toen in 2014 de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) voor zonneparken van kracht werd. De eerste resultaten daarvan zijn nu in het landschap zichtbaar. In de provincie Groningen zijn inmiddels 17 zonneweiden verrezen met een totale oppervlakte van 281,5 hectare en een energieopbrengst van 222,5 Megawatt (Mw). In Drenthe zijn er 10 tot stand gekomen die 72,6 Mw leveren. Daarmee is het Noorden koploper, want landelijk lagen er in 2018 nog maar 65 zonneparken – het zullen er nu enkele tientallen meer zijn.

Het is nog maar het begin. Er staat het Noorden de komende paar jaar een explosie van zonneparken te wachten. In Groningen zijn er 39 vergund met een vermogen van 637 Mw en in Drenthe 32 stuks die 598 Mw leveren. Tezamen nemen ze een oppervlakte in beslag van ongeveer 2500 voetbalvelden. Die kunnen idealiter 350.000 huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien (uitgaande van een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kilowattuur per huishouden).

Het lijkt ambitieus. Maar volgens het Centraal Planbureau (CPB) kunnen zonnepanelen (inclusief die op daken) uiteindelijk slechts voor 7 procent voorzien in de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland. Punt is namelijk dat de vraag naar stroom het hoogst is in de winter, wanneer de zon amper schijnt.

Vandaar het breed gedragen pleidooi voor de toepassing van een combinatie van duurzame energiebronnen. Zo is de opbrengst aan windenergie ‘s winters aanmerkelijk hoger dan die van zonne-energie. Dankzij het stormachtige weer werd afgelopen winter zelfs een recordopbrengst geoogst. Even ter vergelijking: een windmolen van 3 Mw staat ongeveer gelijk aan een zonnepark ter grootte van 7 voetbalvelden.

Rooskleurig beeld is aan het kantelen

Nog niet zo lang geleden bestond er een tamelijk rooskleurig beeld van zonne-energie. Zonneweiden genoten de voorkeur boven windmolenparken. Die keus is voor de meeste omwonenden nog steeds gauw gemaakt, maar het beeld is wel aan het kantelen. ,,Zonneweiden roepen nog steeds minder weerstand op dan windparken, maar wel méér dan verwacht’’, zegt Marjolijn Tijdens van Natuur en Milieu Federatie Groningen.

Lees hier verder.

En lees hier ons Manifest Zonneparken Noord-Nederland

 

Tags:
Profiel Marjolijn Tijdens

Marjolijn Tijdens

Beleidsmedewerker Klimaat en Energie; werkdagen: ma, di, do, vr