Duurswold ontvangt startsubsidie lokale energie

6 april 2017

Duurswold ontvangt startsubsidie lokale energie

2017 Cheque startsubsidie Duurswold - 1Energiecollectief Duurzaam Duurswold ontvangt 7.350 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld richten ze een coöperatie op en organiseren ze dorpsbijeenkomsten ten behoeve van twee gezamenlijke windmolens. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan Duurswold.

Het credo van Duurzaam Duurswold is ‘Slochteren van het Gas af!’. De initiatiefnemers verwachten met het realiseren van in eerste instantie 2 EAZ-windmolens (opbrengst 60.000kWh) circa 20 huishoudens te kunnen bedienen binnen de 8 dorpskernen behorende tot het Duurswold-gebied.

In tweede termijn zetten de initiatiefnemers zich in voor een gehele energietransitie in het Duurswold. Speerpunten zijn leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij wordt gekeken naar het realiseren van meerdere opwekinstallaties voor zonne- of windenergie met als doel een energieneutraal duurswold. Door in coöperatief verband hier gezamenlijk invulling aan te geven vloeien de revenuen van deze energietransitie grotendeels terug naar de gemeenschap.

Opstartbijdrage lokale energie
Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan. Alle informatie over de opstartbijdrage vindt u hier.

De startsubsidie is onderdeel van het programma Lokale Energietransitie van Kansrijk Groningen (NCG). Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel (GrEK), Grunneger Power en de Provincie Groningen.