Duitsers slaan handen ineen voor gezonde Eems

18 juni 2014

Duitsers slaan handen ineen voor gezonde Eems

Masterplan Ems 2050 ondertekend

18 juni ondertekenden vertegenwoordigers van de Landesregering Niedersachsen, de Bund, de Landkreisen, de Meyer Werft en natuurorganisaties een intentieverklaring om de problemen in de Eems aan te pakken. Het doel waar alle partijen voor tekenden is herstel van de Eems als goed functionerend natuurgebied en belangrijke habitat. De Natuur en Milieufederatie Groningen werkt samen met Nederlandse en Duitse natuurorganisaties aan een gezond Eems-Dollardestuarium en is dan ook erg blij met deze ontwikkeling.

De Eems heeft al jaren te maken met grote problemen. Zo zit er te veel slib en te weinig zuurstof in het water. Vooral in de zomermaanden is de situatie tussen Leer en Emden zo slecht dat hier geen vis kan overleven.

In het Masterplan Ems 2050 zijn de partijen overeengekomen dat de import van slib in de rivier beperkt moet worden om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit moet ertoe bijdragen dat de brakwaternatuur die het Eems-Dollardestuarium zo bijzonder maakt de kans krijgt zich te ontwikkelen. Daarnaast zal land worden verworven om de Eems meer ruimte te geven. In totaal is de komende jaren een budget van € 22 mln beschikbaar voor verschillende maatregelen.

Daartegenover staat dat de rivier de status van vaarweg in nationaal beheer mag behouden. Daarmee worden ook de standplaatsen van de havens veiliggesteld.

De komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking van de intentieverklaring tot een masterplan met concrete maatregelen inclusief de benodigde investeringen.

Meer informatie
Het Masterplan Ems 2050 – juni 2014 (Duits)