Duitse en Nederlandse natuurorganisaties eisen maatregelen voor verbetering Eems-Dollardnatuur

16 juni 2015

Duitse en Nederlandse natuurorganisaties eisen maatregelen voor verbetering Eems-Dollardnatuur

Tien Duitse en Nederlandse natuurorganisaties dringen aan op de uitvoering van de maatregelen uit het Integraal Management Plan (IMP) voor het gehele Duits-Nederlandse mondingsgebied van de Eems. Daarvoor moet ook de samenwerking tussen de twee landen verbeteren. Een Duits-Nederlands Eems-instituut dat over voldoende middelen beschikt om maatregelen te nemen kan hierin het verschil maken. Dat schrijven zij in gezamenlijke zienswijze op het concept-IMP.

Het IMP dient voor de implementatie van de Europese natuurwetgeving en de bescherming van de Duits-Nederlandse monding van de Eems. „Met het IMP beschikken wij nu over een grondige analyse van de huidige catastrofale staat van de natuur, de oorzaken en een lijst van maatregelen voor natuurverbetering”, aldus de natuurbeschermers. “We eisen een concreet uitvoeringsplan, voldoende financiële middelen en een Duits-Nederlandse uitvoeringsorganisatie zodat het plan geen wassen neus wordt.”

Weinig hoopgevend
Zoals het er nu uitziet, zal het plan in Nederland in de toekomst omgezet worden in een beheerplan. Aan het beheerplan voor de Waddenzee wordt al zeven jaar gewerkt. Dat geeft niet veel hoop dat er op korte termijn een managementplan met verbetermaatregelen voor de Eems-Dollard zal worden vastgesteld. In Duitsland laten vergelijkbare plannen zien dat het opstellen van een Integraal Managementplan niet betekent dat er ook iets voor de natuur gedaan wordt.

Compensatie in plaats van herstel
In Niedersachsen worden maatregelen uit de plannen zelfs vooral gebruikt als compensatie om verdere economische ontwikkeling mogelijk te maken: “Met compensatie gaat de natuur niet vooruit. Het noodzakelijke herstel van de natuur en het behalen van de Europese natuurdoelen is zo onmogelijk”, concluderen de natuurbeschermers.

Maatregelen aan Duitse zijde
In Duitsland zijn inmiddels wel maatregelen aangekondigd (waarvan enkele uit het IMP komen) in het onlangs vastgestelde Masterplan 2015. Nederland is binnen het MIRT-onderzoek Economie en Ecologie Eems-Dollard in Balans nog aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn voor ecologisch herstel van de Eems-Dollard.

De natuurorganisaties vragen de Nederlandse overheid, de Provincie Groningen, de Bondsrepubliek Duitsland en de deelstaat Niedersachsen om de potentie van het plan te benutten door voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen en zo de voorgestelde maatregelen ten uitvoer te brengen.


Eems-Dollard, Natuurlijk!

De volgende organisaties werken samen voor een gezonde Eems-Dollard:
BUND, WWF Deutschland, NABU, Bürgerinitiative Rettet die Ems, Dyklopers e.V., Waddenvereniging, Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Wad en de Natuur en Milieufederatie Groningen.