Dorpsvisies en Landschap van Kansrijk Groningen weer open voor aanvragen dorpsprojecten

21 maart 2017

Dorpsvisies en Landschap van Kansrijk Groningen weer open voor aanvragen dorpsprojecten

Vanaf 20 maart tot en met 28 april 2017 kunnen dorpen die in 1 van de 9 aardbevingsgemeenten liggen, weer een aanvraag indienen voor Dorpsvisies en Landschap. Bij de eerste ronde in 2016 is aan  9 dorpsprojecten subsidie toegekend vanuit dit leefbaarheidsprogramma van Kansrijk Groningen, dat wordt gefinancierd door de NAM, de provincie Groningen en cofinanciering door derden. Landschapsbeheer Groningen begeleidt de uitvoering van het programma.

Dorpen kunnen een aanvraag indienen voor het versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van hun dorp. Hierbij kan gedacht worden het herstel /aanaarden van steilranden van de wierde voor bescherming archeologisch materiaal en verzakking, herstel van oude paden en routes (ossengang, kerkenpaden), herstel  en aanleg van kenmerkende beplanting, het zichtbaar maken van historische terreinen en het versterken van monumentaal groen (zoals bijzondere solitaire bomen).

Op dit moment lopen er al negen projecten. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan opzetten van een dorpstuin, het aanleggen van een natuurspeelplaats in Pieterburen, het ontwikkelen van groene ommetjes, het herstel van een kloostermuur en het zichtbaar maken van de ligging van Borg Onstaborg in Sauwerd.

 Voorwaarden en termijn

De dorpen kunnen hun aanvraag indienen tot 28 april. Aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Dorpsvisies en Landschap. Dorpen die geselecteerd worden, krijgen vervolgens nog eens zes weken tijd om de plannen verder uit te werken. Daarna beslist het programmateam welke projecten voor subsidie in aanmerking komen.

 

Aan het aanvragen van financiering is een aantal voorwaarden verbonden. Zo is een eigen bijdrage nodig in de vorm van het inzetten van eigen werk of bijdragen van derden. Daarnaast moet de beoogde projectlocatie direct beschikbaar zijn. De voorwaarden en een toelichting op het programma zijn te vinden op de website van Landschapsbeheer Groningen, www.landschapsbeheergroningen.nl.