Doet u ook mee aan de Warme Truiendag?

1 februari 2012

Doet u ook mee aan de Warme Truiendag?

Het idee van de Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2 uitstoot. In 2012 is de Warme Truiendag op 10 februari.

De warme trui is natuurlijk symbolisch en staat voor alles wat we zelf kunnen doen om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. De afgelopen jaren deden jaarlijks gemiddeld twee miljoen mensen mee aan de actie. Op de website (http://www.warmetruiendag.nl/suggesties) staan suggesties en op http://www.warmetruiendag.nl/activiteiten kunt u uw eigen actie delen.

Achtergrond
Nederland bespaart jarenlang minder energie dan verwacht. Dit concludeert de Algemene Rekenkamer, die twijfelt of de Europese doelstellingen om in 2020 onder meer de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen, worden gehaald. Daarnaast was 2011 een van de warmste jaren sinds de eerste KNMI-metingen in 1901. We gebruiken wereldwijd de meeste energie voor het verwarmen van gebouwen, in Nederland bijvoorbeeld gaat driekwart van het gasverbruik in een huishouden naar verwarming. Bij het verwarmen van gebouwen is zeer veel energie te besparen. Door gedragsverandering én technische maatregelen. Ecofys en ook de universiteit van Cambridge becijferden dat we met de voorhanden zijnde kennis en techniek meer dan 70% energie kunnen besparen.
Alle reden om ook dit jaar op Warme Truiendag  te laten zien wat u doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en samen ambitieuze energiebesparingsdoelstellingen vast te houden.

De Warme Truiendag is een initiatief van Vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. Voor 2012 is gekozen voor vrijdag 10 februari. De Natuur- en Milieufederaties promoten de Warme Truiendag.