Doe mee met de enquête voedselbossen

9 maart 2018

Doe mee met de enquête voedselbossen

De Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats is opgericht om kennis van voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen. Hiermee hopen de Natuur en Milieufederaties een versnelling teweeg te brengen in de opstart van de voedselbossen in Noord-Nederland. De federaties merken dat het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. De initiatieven ontbreekt het echter vaak aan kennis en startkapitaal voor de opstartfase om daadwerkelijk tot actie te komen.

Rieks Reuvers en Lieuwe Jongsma zijn zulke initiatiefnemers. Samen zijn zij actief bij de ontwikkeling van het voedselbos van Tuin- en Recreatievereniging Stadspark in Groningen. Dit jaar gaan zij het tweede seizoen in met het bos, dat gelegen is op het terrein van een oude kwekerij. Ze hadden het geluk dat er al verschillende volwassen fruitbomen stonden.

Jongsma: ‘Het lijkt me ontzettend nuttig om andere initiatiefnemers te ontmoeten. Nu is het veel zelfstudie in de bekende boeken, maar ook op YouTube vinden we wel nuttige filmpjes. Maar van elkaar leren is natuurlijk veel sneller en leuker. Ook lijkt het netwerk me handig voor het uitwisselen van stekjes en materialen.’

Inventarisatie
Begin maart 2018 start een vragenlijst voor geïnteresseerde of reeds opgestarte initiatieven, voor een beter beeld van de initiatieven. Aan de hand van de resultaten organiseren de drie Natuur en Milieufederaties 11 april een startbijeenkomst om de belangrijkste vragen en knelpunten in kaart te brengen.

Daarna volgen nog vijf bijeenkomsten waarin met een select gezelschap vragen en knelpunten worden uitgewerkt met behulp van experts en breed gedeeld.

De vragenlijst
Geïnteresseerden in de vragenlijst kunnen een mailtje sturen naar a.postema@nmfgroningen.nl.

Alvast in gesprek
Op Facebook is onder de noemer Voedselbosinitiatieven Noord-Nederland een groep opgericht waar initiatiefnemers alvast met elkaar in gesprek kunnen.

Wil je meedoen?

Ga naar de vragenlijst.

Tags: