Discussieavond 19/10: Wat betekent het regeerakkoord voor Groningen?

16 oktober 2017

Discussieavond 19/10: Wat betekent het regeerakkoord voor Groningen?

Het Groninger Gasberaad zet grote vraagtekens bij het Groningse deel in het regeerakkoord. Moeten we blij zijn met de openingen die je er mogelijk in kunt lezen? Of moeten we juist boos zijn over het ontbreken van concretere invulling en scherpte? Waarom liggen er nu geen afbouwscenario’s voor de gaswinning? Wat hebben de regeringspartijen voor ogen gehad toen ze opschreven “dat er onder onafhankelijke publieke regie een schadefonds” zou komen? Nemen ze nou wel of niet de verantwoordelijkheid? Waarom lezen we nergens ‘ruimhartige schade afhandeling’ terug? Waarom wordt een onduidelijk fonds gekoppeld aan een percentage van de aardgasbaten?

De leden van het Gasberaad gaan daarom graag met u en andere bewoners en betrokkenen in gesprek over wat dit akkoord voor Groningen betekent en hoe wij hier met elkaar mee om moeten gaan.

Om te proberen meer duidelijkheid te krijgen heeft het Gasberaad de regeringsfracties uitgenodigd om bij deze avond aanwezig te zijn. Hen wordt de gelegenheid gegeven het akkoord op het Groningendeel toe te lichten en de vragen die er over zijn te beantwoorden.

Naast een informatief deel is er veel ruimte om met elkaar na te denken over het vervolg. Wat kunnen en willen we met dit signaal uit Den Haag? Freek de Jonge heeft toegezegd zijn reactie op het regeerakkoord met u via een videoboodschap te delen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten op:
Donderdagavond 19 oktober a.s.
20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Het Trefcentrum in Bedum (Professor Mekelstraat 1-5)

Laat u weten of u komt? Dat kan door een mail te sturen naar: welkom@gasberaad.nl.

Groninger Gasberaad
Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van diverse maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied,  waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen. Wij willen ervoor zorgen dat bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de betrokkenheid van de bewoners en organisaties maximaal is, dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt.