Directeur Anneke Schäfer neemt begin 2018 afscheid van de Natuur en Milieufederatie Groningen

4 december 2017

Directeur Anneke Schäfer neemt begin 2018 afscheid van de Natuur en Milieufederatie Groningen

directeur NMG Anneke Schäfer tijdens het biomassadebat, 22 november jl.

Anneke Schäfer gaat de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) verlaten. Zij heeft de afgelopen jaren met succes vorm en inhoud gegeven aan de groei van de NMG. De organisatie moest een antwoord vinden op de uitbreiding van dossiers als energietransitie, aardbevingen en natuur en landbouw.

Die inzet heeft veel gevraagd van allen die bij de NMG betrokken zijn. Anneke daarover: “Het is een prachtige baan en ik heb een goede en leerzame tijd gehad. We hebben als team nieuwe dossiers opgepakt en onze rol gezocht en gevonden. De NMG is een belangrijke partner voor overheden en bedrijfsleven op weg naar een aantrekkelijk en duurzaam Groningen.

Ik reis dagelijks van mijn woonplaats Munnekeburen (in het zuiden van Friesland) naar Groningen. In combinatie met het vele vergaderen, ook in de avonduren, wordt me dat teveel. Ik vind het lastig om de NMG los te laten, maar soms is het noodzakelijk om te kiezen voor een betere balans tussen werk en privé. Ik bedank medewerkers, Raad van Toezicht en Raad van Advies voor de fijne samenwerking. En natuurlijk wil ik ook alle partners en betrokkenen met wie ik heb mogen samenwerken in de provincie bedanken.”

De organisatie is Anneke zeer erkentelijk voor haar inzet voor de NMG. Inmiddels is de Raad van Toezicht een wervingsprocedure gestart via Heeredwinger Advies.