Dieren kunnen straks A7 en A28 oversteken

23 april 2018

Dieren kunnen straks A7 en A28 oversteken

De NMG is verheugd dat de Provincies Groningen en Drenthe, samen met een Europese subsidie, 6,5 miljoen euro uittrekken zodat de A7 en A28 oversteekbaar worden voor bijvoorbeeld otter en ringslang. In 2014 startte de NMG in samenwerking met de andere Groningse natuur- en milieuorganisaties met activiteiten om de problemen langs deze wege te agenderen. Dankzij de inzet van de Provincies komen er nu zes faunapassages. Op deze manier komen de Onlanden, de Drentsche Aa, het Hunzedal en het Roegwold met elkaar in verbinding.

Voor deze faunapassages is 6,5 miljoen beschikbaar. De helft van de subsidie komt uit een Europees fonds. De provincie Drenthe draagt 0,5 miljoen euro bij voor de passage onder de A28. De resterende 3 miljoen euro draagt de provincie Groningen bij. Groningen en Drenthe zijn hiermee provincies die zelf investeren in de aanleg van dierentunnels onder rijkswegen.

Natuurnetwerk Nederland
Nederland telt veel natuurgebieden, maar deze liggen verspreid over het hele land. Planten en dieren kunnen een ander natuurgebied moeilijk of niet bereiken, waardoor het gevaar bestaat dat ze uitsterven en deze natuurgebieden hun unieke karakter verliezen. De oplossing: natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden zodat dieren en planten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Deze ‘ruggengraat’ van de natuur noemen we het Natuurnetwerk Nederland (voorheen heette dat de Ecologische Hoofdstructuur).

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat uit grotere en kleinere natuurgebieden. Op veel plaatsen doorkruisen wegen, vaarwegen en spoorlijnen de natuurgebieden of de trekroutes tussen die natuurgebieden. Deze infrastructuur belemmert een veilige verplaatsing van dieren, terwijl uitwisseling tussen gebieden voor gezonde populaties van vitaal belang is. Daarom stimuleert de provincie Groningen het herstel van die natuurlijke trekroutes via de aanleg van ecologische verbindingen.

Zie hier de eerdere berichten over dit onderwerp.

Tags: