Dialoog over de landbouw van start met Stropakkenconferentie

21 maart 2012

Dialoog over de landbouw van start met Stropakkenconferentie

De Provincie wil, samen met LTO en de Natuur en Milieufederatie Groningen, dit jaar een visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor de landbouw in Groningen. De Stropakkenconferentie op 20 maart in Midwolda vormde de aftrap van deze gezamenlijke discussie. in deze conferentie ging het nog niet over de vraag hoe de toekomst er uit moet zien, maar vooral over de vraag: welke onderwerpen zouden in ieder geval aan bod moeten komen in die toekomstvisie.

Groningen is dé landbouwprovincie van Nederland. Maar het is ook een provincie met een prachtig landschap. Een cultuurlandschap, dat is gemaakt door boeren en dat door boeren in stand wordt gehouden. Een gezonde toekomst voor de agrarische sector is dan ook van groot belang voor het behoud van dat landschap. Maar aan de andere kant: de veranderingen in de landbouw kunnen ook een bedreiging vormen voor landschap, natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Er is een toenemende druk vanuit Europa, de politiek, maatschappelijke organisaties, maar ook vanuit de sector zelf, om de landbouw te ‘verduurzamen’ en ‘vergroenen’.

Levendige discussie
Na dat drie inleiders de toekomst van de landbouw in de wereld hadden belicht, werd met de meer dan 100 aanwezigen (veel politici, agrariërs en vertegenwoordigers van bij de NMG aangesloten organisaties) levendig gediscussieerd over onderwerpen als schaalvergroting, intensieve veehouderij, maar ook de keuze tussen lokale producten of producten van de andere kant van de wereld. Het was een goede en nuttige avond.

De provincie zal nu, in overleg met LTO en de NMG, bekijken welke thema’s wij de komende tijd verder gaan uitwerken als bouwstenen voor het toekomstige Groninger landbouwbeleid.