Dertien organisaties naar rechter om kolencentrale

15 april 2013

Dertien organisaties naar rechter om kolencentrale

De Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, Het Groninger Landschap en nog 9 andere Duitse en Nederlandse organisaties stappen naar de Raad van State. Doel is om de natuurvergunning voor de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent aan de Waddenzee in de Eemshaven van tafel te krijgen. Dat melden de organisaties nadat vandaag de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken  alle bezwaarschriften tegen de natuurvergunning grotendeels ongegrond verklaarden. Aan de rand van het werelderfgoed Waddenzee bouwt RWE/Essent de grootste kolencentrale van Nederland. Een eerdere natuurvergunning voor de centrale werd in augustus 2011 door de Raad van State vernietigd.

Onbegrijpelijk
Siegbert van der Velde, directeur van de Natuur en Milieufederatie Groningen: ‘Het is onbegrijpelijk dat de betrokken overheden het gebrek aan maatschappelijke noodzaak van deze kolencentrale op die plek niet betrekken bij de vergunningverlening. Dat is voor een natuurvergunning bovendien verplicht, het is de zogenaamde toets van alternatieven en dwingende redenen van groot openbaar belang.’

Schadelijke uitstoot
RWE heeft getracht het ontwerp ‘natuurinclusief’ te maken door een aantal natuurprojecten erbij te betrekken. Die natuurprojecten, zoals het verwijderen van stikstof door afplaggen, zijn op zich een goede zaak. Maar de schadelijke uitstoot van de centrale beslaat een veel groter gebied dan de gebieden waar die projecten plaatsvinden.

Verslechtering
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ‘Zo’n kolencentrale hoort niet aan de rand van het Werelderfgoed Waddenzee. De uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof en kwik,  is slecht voor de natuur. En voor die centrale is verdieping van de vaargeul naar de Noordzee nodig, waardoor het estuarium van de Eems verder verslechtert in plaats van verbetert.’

Tekortkomingen
De vorige natuurvergunning werd op vier belangrijke punten vernietigd door de Raad van State. De nieuwe natuurvergunning schiet op veel punten ook weer te kort, onder andere op het gebied van de negatieve effecten op Duitse natuurgebieden.

Verscheidene Duitse gemeenten beraden zich nog of zij ook de gang naar de Raad van State maken. In maart 2013 tekenden alle zeven Duitse Waddeneilanden een resolutie tegen de kolencentrale.