Derde onderzoek kastanjebomen singels Groningen 7 juli van start

6 juli 2011

Derde onderzoek kastanjebomen singels Groningen 7 juli van start

Om de toestand van de kastanje-bomen aan de singels in Groningen beter te beoordelen, worden op donderdag 7 juli tien bomen om-getrokken door Boom-onderzoek-bureau Copijn. Het vervolgonderzoek wordt in opdracht van het Comité Behoud de Singel uitgevoerd.

Door de bomen om te trekken, in plaats van om te zagen, wordt onderzocht hoe de toestand van de bodem en het wortelgestel is. Op die manier kunnen uitspraken worden gedaan over de ziektetoestand en windbestendigheid van de bomen.

Hopelijk bieden de uitkomsten van het onderzoek handvatten voor vervolgstappen, bijvoorbeeld bodemverbetering ter plaatse.

Het besluit om een nieuw onderzoek te laten uitvoeren door bureau Copijn is genomen door de gemeente Groningen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld waarmee Comité Behoud de Singel het huidige vervolgonderzoek laat uitvoeren.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek stelt de klankbordgroep een vervolgaanpak op. Naast de gemeente Groningen en het Comité Behoud de Singel, heeft ook de Natuur en Milieufederatie Groningen en het IVN zitting in de klankbordgroep.

Vorige week is ook een quickscan uitgevoerd door boomdeskundigen van de gemeente Groningen. Met deze quickscan zijn de bomen in kaart gebracht, waarvan op de korte termijn gevaarlijke takken moeten worden gesnoeid. Tijdens de quickscan is de Natuur en Milieufederatie geschrokken van de slechte toestand waarin een aantal bomen verkeert. Op dinsdag 12 juli worden de resultaten van de quickscan besproken in het college van B&W.