Denk mee over het provinciaal geurbeleid

15 april 2013

Denk mee over het provinciaal geurbeleid

Donderdag 18 april organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen een discussiebijeenkomst over stankoverlast. De provincie Groningen werkt aan een nieuw geurbeleid. De behoeften en belangen van omwonenden spelen hierin een belangrijke rol. Met de bijeenkomst bundelen we de meningen en ideeën om zo de provincie te voorzien van een breed gedragen advies. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te denken.

Stankoverlast is een belangrijk punt als het gaat over aantasting van woon- en leefgenot. Rondom een aantal Groningse industriegebieden is dit al jarenlang onderwerp van discussie. Algemeen landelijk beleid werkt onvoldoende. Daarom heeft de provincie besloten alsnog een lokaal geurbeleid te maken. De Natuur en Milieufederatie Groningen juicht dit toe en denkt hier graag in mee. Wij hechten hierbij belang aan de mening van onze achterban en organiseren daarom de discussiebijeenkomst. Het resultaat van de bijeenkomst is een gezamenlijk advies richting de provincie.

Denk ook mee!
Als inwoner of natuur- en milieuorganisatie uit de provincie Groningen horen wij graag uw mening en ideeën over het provinciaal geurbeleid. De discussiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 april van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) in Hotel Spoorzicht te Loppersum. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via info@nmfgroningen.nl o.v.v. naam en ‘bijeenkomst geurbeleid’.