Denk mee over ontwikkeling Groninger landschap

28 maart 2013

Denk mee over ontwikkeling Groninger landschap

Liggen uw hart en ziel bij het landschap van Groningen? Dan nodigen Landschapsbeheer Groningen, BoerenNatuur, Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen u van harte uit voor de Inspiratiedag Goed voor elkaar op zaterdag 13 april van 10.00 – 15.00 uur in het AOC Terra te Groningen.

Aanleiding voor deze dag is onze gedeelde zorg over de kwaliteit en het beheer van het landschap. Het rijk heeft zijn doelen voor het landschap geschrapt en trekt zich terug. Onder druk van de bezuinigingen aarzelt de provincie om de regie op te pakken. Er dreigen gaten te vallen in de zorg voor ons landschap.

Tegelijkertijd zien we de hoopvolle trend dat veel mensen zich betrokken voelen en zich graag willen inzetten om ons landschap te behouden en verder te ontwikkelen.

Op deze inspiratiedag staat centraal hoe we deze ontwikkelingen het beste kunnen organiseren en financieren. Samen willen we nadenken over de vraag hoe we het in Groningen ‘goed voor elkaar’ kunnen houden. Met als resultaat een inspiratiedocument dat we aanbieden aan de provinciale en gemeentelijke bestuurders.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk tot 9 april aanmelden via de website van Groninger Dorpen.

Geeft u hierbij a.u.b. de workshops van uw voorkeur aan. In de ochtend kiest u voor één themaworkshop, in de middag voor één gebiedsworkshop.

Kijk hier voor het programma en een overzicht van de themaworkshops en de gebiedworkshops.

Informatiemarkt
Wilt u uw project of uw organisatie deze dag bij een breder publiek onder de aandacht brengen? Graag! Neem deze dag uw informatiemateriaal mee. Hier-voor staan onbemenste tafels klaar. Vermeld uw materiaal ook op het deelna-meformulier.