Denk 12 juli mee over zonnepark Oosterhorn

26 juni 2018

Denk 12 juli mee over zonnepark Oosterhorn

Ontwikkeling van zonneparken op industriegebied Oosterhorn

Groningen Seaports is voornemens om op haar industrieterrein Oosterhorn twee zonneparken te ontwikkelen van gezamenlijk 30 hectare, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG), de Groninger Energiekoepel, Grunneger Power, Eneco en Wircon. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is dat bewoners van Delfzijl, Appingedam, Loppersum zelf mee kunnen denken over de plannen en mee kunnen delen in de opbrengsten. Bent u als inwoner of als bedrijf geïnteresseerd in deze plannen en wilt u participeren? Kom dan naar de informatieavond op donderdagavond 12 juli van 19.30 tot 22.00 uur in de Molenberg in Delfzijl.

Er wordt gepoogd eind dit jaar de vergunning van dit park verleend te krijgen en de benodigde subsidie duurzame energie aan te vragen.

Voordelen voor inwoners
Inwoners van de toekomstige DAL-gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

Projectpartners
Eneco is een ervaren energiebedrijf en ontwikkelt, bouwt en beheert duurzame energieprojecten. Ook Wircon heeft een ruime ervaring in het ontwerpen, realiseren en exploiteren van zonneparken.

Begeleiden van lokale initiatieven
Het samenwerkingsverband van de NMG, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power heeft ervaring met het coöperatief ontwikkelen van duurzame energieprojecten. We ondersteunen de lokale initiatieven in het gebied, zodat bewoners en lokale bedrijven kunnen meedenken en meeprofiteren.

Beleid gemeente Delfzijl
De zonneparken zijn gelegen op het industrieterrein Oosterhorn van Groningen Seaports in Delfzijl. Daarom vallen de zonneparken niet onder de stop (moratorium) van nieuwe aanvragen van zonneparken op agrarische gronden die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken.

Vestigingsfactor
Groningen Seaports heeft in haar Havenvisie 2030 vastgelegd om duurzame energie projecten in haar havengebieden te (laten) ontwikkelen en of hierin te participeren om zodoende het vestigingsklimaat voor nieuwe én bestaande bedrijvigheid te kunnen versterken. In toenemende mate blijkt dat (nieuwe) bedrijvigheid zich hier alleen vestigt of wil blijven als er voldoende groene stroom aanwezig is. Nieuw in deze ontwikkeling is de vroegtijdige participatie van de omgeving.

Tags: