Delesto BV werkt aan verlaging CO2-uitstoot

9 juni 2011

Delesto BV werkt aan verlaging CO2-uitstoot

De warmtekracht-centrale Delesto BV uit Delfzijl gaat onderzoeken in hoeverre zij haar uitstoot van CO2 kan reduceren. Zij tekende daartoe vandaag een overeenkomst met de Natuur en Milieufederatie Groningen. In de komende maanden zal met behulp van een energiescan duidelijk worden waar Delesto haar CO2-uitstoot kan terugbrengen. Delesto zal daarna in overleg met de Natuur en Milieufederatie Groningen bekijken welke maatregelen ook werkelijk haalbaar zijn.

Delesto BV levert stoom, elektriciteit en andere producten zoals perslucht en gedemineraliseerd water aan vrijwel alle bedrijven op het Chemie Park Delfzijl. Ongeveer 80 procent van de totale elektriciteitsproductie gaat naar het openbare net. Dat is voldoende voor de vraag van ruim 1 miljoen huishoudens. Delesto BV is een joint venture van AkzoNobel en Essent.

Het contact tussen Delesto BV en de Natuur en Milieufederatie Groningen kwam tot stand in het kader van het landelijke project ‘CO2-Ambitie’. Binnen dit project gaan negen natuur- en milieufederaties uit het land in gesprek met de energie-intensieve industrie om samen te kijken waar kansen liggen voor CO2-reductie.

CO2-reductieplan
Delesto begint met een uitgebreide energiescan door onderzoeksbureau Ecofys. Hieruit zal blijken waar de kansen liggen voor een verdere vermindering van CO2-uitstoot en energiebesparing. Ecofys vertaalt de uitkomsten van deze energiescan vervolgens naar een concreet CO2-reductieplan. De Natuur en Milieufederatie Groningen en Delesto BV bepalen in onderling overleg welke concrete maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en op welke termijn dat gebeurt.

Voordbeeldfunctie
De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met de samenwerking met Delesto omdat het bedrijf de noodzaak onderschrijft om actief CO2-reductie op te pakken. Delesto produceert op een meer milieuvriendelijke manier elektriciteit onder andere door het toepassen warmtekrachtkoppeling.

Eerder startte de Zeeuwse Milieufederatie een vruchtbare samenwerking met twee energie-intensieve bedrijven. Dat leidde tot een fikse reductie van de CO2-uitstoot. Daarom hebben de samenwerkende natuur- en milieufederaties besloten om het project ook in andere provincies te introduceren.