De Natuur en Milieufederaties steunen zienswijze tegen tweede kerncentrale Borssele

20 januari 2012

De Natuur en Milieufederaties steunen zienswijze tegen tweede kerncentrale Borssele

De Natuur en Milieufederaties, waarin alle twaalf Natuur en Milieufederaties zijn vertegenwoordigd, ondersteunen de zienswijze van de Zeeuwse Milieufederatie tegen een tweede kerncentrale in Borssele.

De Zeeuwse Milieufederatie heeft over de startnota voor Borssele 2 een zienswijze ingediend. De startnota is het begin van de vergunningprocedure voor de bouw van een tweede kerncentrale van 2.500 Megawatt. Deze kerncentrale is vijfmaal zo groot als de huidige. De startnota verwijst naar de initiatieven van het Zeeuwsche energiebedrijf Delta en het bedrijf Energy Resources Holding BV (ERH BV, de voormalige aandeelhouders van Essent). Delta krijgt echter de financiering van een tweede kerncentrale niet rond, bleek in december.

Rem op duurzame opwekking
Een van de argumenten in de zienswijze is dat De Natuur en Milieufederaties van mening zijn dat de bouw van een kerncentrale duurzame opwekking van energie vertraagt en tegenwerkt. Daarom kan kernenergie niet worden beschouwd als een acceptabele overbruggingstechniek. Basislastcentrales (zoals kern- en kolencentrales) zetten een rem op de investeringen voor duurzame opwekking. Als de bouw van de geplande drie nieuwe kolencentrales doorgaat, heeft Nederland al een groot overschot aan basislastcentrales. Relatief duurzame gasgestookte warmtekrachtcentrales (ondermeer in de tuinbouw) leggen nu al het loodje.

Ook Duitsland maakt bezwaar
Overigens heeft ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen haar bezwaren tegen Borssele 2 kenbaar gemaakt. De deelstaat vreest dat radioactieve straling die vrij kan komen bij een ongeluk snel het Ruhrgebied zal bereiken.

Eindberging kernafval
In de zienswijze wordt ook gevraagd om de studie naar de eindberging van het kernafval te betrekken in het op te stellen milieueffectrapport. De hoeveelheid te bergen kernafval neemt met een factor vijf toe. Over berging van kernafval bestaan ook in de provincie Groningen zorgen. Zo ontving het Franse elektriciteitsbedrijf EDF in mei 2011 toestemming om onderzoek te doen naar de zoutkoepel onder Pieterburen. EDF wil de zoutkoepels gebruiken om gas in te slaan, maar is tevens de grootste exploitant van kerncentrales in de wereld. Het risico dat zij de lege zoutkoepels in Pieterburen op termijn willen gebruiken voor de opslag van radioactief kernafval is aanzienlijk. De Natuur en Milieufederatie kwam met verschillende organisaties, bewoners en gemeenten in verzet tegen de plannen van EDF.

Minister Verhagen veegde in mei 2011 echter 287 bezwaren tegen de komst van EDF van tafel en verleende hen de vergunning om proefboringen te doen. Voor verder onderzoek, zoutwinning en gasopslag zijn echter andere vergunningen nodig. Tegenstanders kunnen daar opnieuw bezwaren tegen inbrengen. De Natuur en Milieufederatie Groningen blijft de ontwikkelingen rondom Pieterburen volgen.

Meer informatie
Lees hier de zienswijze tegen een tweede kerncentrale in Borssele van de Zeeuwse Milieufederatie