De Natuur en Milieufederaties presenteren: De Constructieve Zonneladder

14 januari 2019

De Natuur en Milieufederaties presenteren: De Constructieve Zonneladder

In vijf stappen naar lokaal beleid voor een goede inpassing van zonne-energie

Met ‘De constructieve zonneladder’ kunnen gemeenten en regio’s in vijf stappen zelf helder en realistisch beleid uitwerken voor een goede inpassing van zonne-energie. We laten zien hoe een voorkeursladder opgesteld kan worden en hoe je met een routekaart toeziet op de beoogde toename van het aandeel zonne-energie in een gebied. Ook doen we vanuit onze eigen ervaringen een aantal procesaanbevelingen die de kans vergroten op een breed gedragen zonneladder als resultaat. 

Op steeds meer locaties in Nederland zien ontwikkelaars kansen om met
zonneparken aan de slag te gaan. Sterker nog: sommige gemeenten worden overspoeld
met vergunningaanvragen. De zoninitiatieven variëren flink in omvang, type locatie
en ook de betrokkenheid van omwonenden wisselt nogal bij de initiatieven. Hoe
dan ook: de energietransitie is in gang gezet. Er gaat veel meer zonne-energie
geoogst worden en dat is een positieve ontwikkeling. Maar de Natuur en
Milieufederaties pleiten hierbij wel voor een zorgvuldige inpassing met
aandacht voor de natuur en omgeving. Om overheden te helpen die inpassing in
goede banen te leiden, ontwikkelden we het stappenplan ‘De constructieve
zonneladder’.

Levendige discussie

Nieuwe zonprojecten in onze omgeving roepen vragen op: zijn er geen
betere locaties en gaan de zonneparken niet teveel ten koste van natuur,
landschap, landbouw of recreatie? Het gevolg is een levendige landelijke
discussie over de ruimtelijke inpassing van zonne-energie. Neem bijvoorbeeld de
aangenomen motie in de Tweede Kamer op 27 september 2018, waarin kamerlid
Dik-Faber pleit voor een nationaal afwegingskader dat voorschrijft welke kwetsbare
locaties pas later aan bod mogen komen.

Zorgvuldig ruimtegebruik

De Natuur en Milieufederaties zijn voorstander van zorgvuldig
ruimtegebruik en roepen gemeenten en regio’s op om steviger te sturen op
locatiekeuze en randvoorwaarden bij zoninitiatieven. Maar we vinden het óók van
belang dat de lokale gemeenschap kan meepraten over zo’n beleidskader en dat de
energietransitie op alle fronten tegelijk versnelt. We moeten dus ook nu al op
gevoelige ontwikkellocaties aan de slag, mits dat verantwoord kan en in balans
is met andere ontwikkelingen.

Uw eigen zonneladder
Advies of begeleiding nodig bij de uitwerking van uw eigen constructieve zonneladder? De Natuur en Milieufederatie in Groningen staat graag voor u klaar!