De Natuur en Milieufederatie Drenthe zoekt een Aanjager Lokale Energietransitie

19 april 2021

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zoekt een Aanjager Lokale Energietransitie

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste aanjager lokale energietransitie die invulling geeft aan de steun en serviceverlening aan maatschappelijke initiatieven voor energiebesparing en duurzame opwek in Drenthe.

Achtergrond
De energietransitie is een van de grote uitdagingen waar we voor staan. Lokale initiatieven en lokaal eigenaarschap zijn daarbij belangrijke succesvoorwaarden zoals onderkend in het Klimaatakkoord en de Drentse Regionale Energie Strategie. 

De provincie Drenthe, de Drentse Koepel Energie Initiatieven en de Natuur en Milieufederatie Drenthe hebben de handen ineen geslagen om deze lokale beweging in onze provincie kracht bij te zetten. Hiervoor is het Programma Lokale Energie Drenthe (PLED) opgesteld, een meerjarig programma dat nu van start gaat. Het PLED is erop gericht om lokale initiatieven te ondersteunen zodat zij in staat zijn zelfstandig projecten uit te voeren. Die ondersteuning heeft betrekking op het begeleiden van processen, het organiseren van middelen en het delen van kennis.

De Natuur en Milieufederatie draagt als mede-initiatiefnemer actief bij aan de uitvoering en realisering van deze ambitie. Wij richten ons daarbij vooral op de ‘voorkant’, we begeleiden startende initiatieven en wijzen hen de weg naar de middelen en kennis die nodig zijn voor verdere professionalisering van deze aanpak.

Functiebeschrijving

Als aanjager Lokale Energietransitie geef je op basis van ons werkprogramma zelfstandig uitvoering aan de ambities en doelen van het PLED. Je levert daarnaast bijdragen aan andere projecten op het snijvlak van energie en burgerparticipatie. Dat doet je in nauwe samenwerking met de leden van ons team en de partners van het PLED. Als aanjager zul je vanuit en met het bestaande netwerk nieuwe initiatieven gaan werven en begeleiden en bestaande kansrijke initiatieven een extra impuls geven.

Takenpakket

 • Het inspireren en aanjagen van startende initiatieven via onder andere keukentafelgesprekken en informatiebijeenkomsten
 • Het bieden van ondersteuning en handvatten aan lokale initiatieven bij het opzetten van plannen van aanpak, dorpsenergievisies en lokale acties
 • Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte en het monitoren van voortgang en op basis daarvan bijdragen aan de ontwikkeling en inrichting van het ondersteuningsprogramma
 • Het organiseren van kennissessies, workshops, trainingen en Communities of Practice
 • Het bijhouden van provinciale en landelijke ontwikkelingen en deze kennis voor lokale initiatieven beschikbaar maken
 • Makelen en schakelen en gerichte doorverwijzing op basis van specifieke ondersteuningsvragen naar partners als de KEI, Bronnen VanOns, Energie VanOns en het vervullen van een brugfunctie naar gemeenten en Provincie.

Functie-eisen

De medewerker die wij zoeken

 • Is een ervaren professional op hbo-niveau;
 • Heeft inhoudelijke kennis en liefst ervaring in dit werkveld;
 • Heeft affiniteit met het werken met vrijwilligers(organisaties) en kan goed omgaan met de verschillende dynamieken binnen en rondom bewonersinitiatieven op buurt-/wijkniveau;
 • Is een energieke en verbindende teamspeler die mensen samenbrengt en enthousiasmeert om bij te dragen aan de lokaal gedragen energietransitie;
 • Kan vanuit zijn/haar deskundigheid samenwerkingsprocessen omzetten in concrete en effectieve lokale acties en resultaten;
 • Kan schakelen tussen verschillende schaalniveaus en verschillende soorten betrokken partijen/stakeholders;
 • Is bereid en in staat om buiten kantooruren te werken.

Wij bieden

 • Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en uitdaging
 • Samenwerking binnen een actieve en dynamische netwerkorganisatie met een team van enthousiaste medewerkers en partnerorganisaties
 • Een tijdelijke aanstelling van bij voorkeur 32 uur per week
 • Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging op basis van het PLED
 • Een salaris in overeenstemming met kennis en ervaring.

Standplaats: Assen

Verdere informatie, selectie en reactietermijn

Spreekt deze uitdaging je aan? Stuur dan uiterlijk 6 mei 2021 je motivatie(-brief) met CV naar info@nmfdrenthe.nl en vermeld in het onderwerp ‘vacature Aanjager Lokale Energietransitie’.

De eerste selectiegesprekken worden gepland in week 19 en 20.

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze website www.nmfdrenthe.nl.
Voor specifieke informatie kun je contact opnemen met Reinder Hoekstra, directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe via ons secretariaat 0592 311150. De vacature zelf is hier te downloaden.

 

 

Tags: