De ijsvogel krijgt onderdak

13 april 2012

De ijsvogel krijgt onderdak

De ijsvogel is een plaatje, met zijn helblauwe en knalrode veren. Om deze bijzondere vogel te ondersteunen is aan het Helperdiepje een ijsvogelwand geconstrueerd. Dit is een steile oever waar de ijsvogel kan nestelen en broeden. Op 13 april werd de nieuwe ijsvogelwand officieel geopend, om zo nog eens extra aandacht te vragen voor de bescherming van deze soort.

De ijsvogelwand werd geopend door wethouder Jannie Visscher en bestuursleden van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Kinderen van de Vrije school Widar hielpen met het planten van struiken om de wand te beschermen en te camoufleren. Daarna werd er een lekker visje gegeten.

Een paar jaar geleden ging het goed met de ijsvogel. In 2009 telde de stad rond de dertig broedparen. Door de strenge winters van de afgelopen jaren is hun aantal echter flink afgenomen. In 2011 werden nog maar zes broedparen geteld. De Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen hebben daarom in 2011 en begin 2012 extra aandacht gevraagd voor de bescherming van de ijsvogel. Met onder meer een symposium, een nieuwe ijsvogelwerkgroep en een meldingsactie.

Meldingsactie
Op verschillende plekken waar ijsvogels werden waargenomen, zijn in overleg met de waterschappen nieuwe ijsvogelbroedwanden aangelegd. Zo ook de ijsvogelwand aan het Helperdiepje.