De Groene Zes van Groningen lanceren Groene Kieswijzer

De Groene Zes van Groningen lanceren Groene Kieswijzer

Bekijk hoe de politieke partijen denken over dorpsmolens, datacenters en ‘XXL verdozing’

In aanloop naar de provinciale en waterschapsverkiezingen lanceren de Groene Zes* van Groningen de Groene Kieswijzer. In de kieswijzer zijn de antwoorden van de politieke partijen te lezen op een lijst van negentien stellingen die de organisaties aan de partijen voorlegden. In de stellingen komen onderwerpen aan bod die belangrijk zijn bij de transitie naar een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst. Wat gaan de politieke partijen hiervoor realiseren in de komende vier jaar? Over zes van deze stellingen organiseerden de Groene Zes op 10 maart een debat. In aanloop naar het debat konden de partijen ook mee op pad met de organisaties om kennis te maken met hun werk in de praktijk.

11 maart 2023

Bekijk hier de Groene Kieswijzer

In een volle zaal in Forum Groningen gingen veertien politieke partijen met elkaar in debat. Het debat vond plaats te midden van een decor waarin de natuurinclusieve en klimaatbestendige toekomst van Groningen, die de Groene Zes nastreven, werd verbeeld. De deelnemende partijen waren BBB, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, PvdD, PvhN, SP, Volt Groningen, VVD, Betaalbaar Water en Water Natuurlijk.

Over het debat

Over zes van de stellingen uit de Groene Kieswijzer gingen telkens twee of drie politici met het elkaar het debat aan, maar ook de andere deelnemers konden zich roeren met interrupties. Debatleider van de avond was Bram Douwes. Een mooie uitkomst van het debat was dat zowel het publiek als de partijen uitspraken dat een debat georganiseerd door zowel natuur- als landbouworganisaties een goed idee zou zijn.

Jan-Willem Lobeek namens de Groene Zes: ‘We merken dat deze verkiezingen meer dan ooit op belangstelling van de inwoners kunnen rekenen. Dat de opgaven waar we voor staan als provincie urgent zijn, wordt kennelijk door steeds meer mensen gezien. Het worden spannende verkiezingen, en we roepen iedere Groninger op om van het stemrecht gebruik te maken op 15 maart.’

Groene Strippenkaart

In aanloop naar het debat op 10 maart konden de politici mee naar buiten met de organisaties om kennis te maken met hun werk in de praktijk. Politici maakten volop gebruik van hun zogeheten ‘groene strippenkaart’ en gingen de afgelopen maand op excursies naar natuurinclusieve zonneparken, hielpen mee met het planten van een Tiny Forest, leerden het landschap te lezen of bezagen tijdens een excursie met de boswachter De Onlanden eens door de ogen van de otter.

Over de Groene Zes

De Groene Zes bestaan uit de volgende natuur- en milieuorganisaties: Het Groninger Landschap, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer