Collectief document inspireert provincie Groningen tot andere kijk

5 juni 2013

Collectief document inspireert provincie Groningen tot andere kijk

Acht maatschappelijke organisaties presenteerden dinsdagavond 4 juni hun gezamenlijke inspiratiedocument ‘Goed voor Elkaar: toekomst Groninger cultuurlandschap in 7 inspirerende ideeën’ . Deze werd in het gebouw van de Gasunie aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer en verschillende Statenleden.

Uit handen van de voltallige directies kreeg de pas aangetreden gedeputeerde een getekend exemplaar aangeboden vanuit een collectieve ongerustheid over de toekomst van het landschap. Dat was niet aan dovemansoren gericht. Staghouwer: “U vraagt om visie en om beleid. En u was met z’n allen bereid om aan tafel te zitten om hierover na te denken. Nu is het mijn beurt u te beloven om in elk geval begin 2014 met een nieuw nota Landschap te komen. Die wil ik graag met u samen opstellen. Dus laten we daar na de zomer meteen mee beginnen, want hoe eerder klaar, hoe beter.”

De toekomst van het Groninger cultuurlandschap staat op het spel vinden Landschapsbeheer Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, BoerenNatuur, Natuur en Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer Groningen, het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en IVN Groningen. Het rijk trekt zich terug uit het landschap. Zij delegeert taken naar provincie en gemeenten, maar zonder de daarbij behorende middelen. In Groningen ontbreekt het momenteel aan een visie op het landschap. Een standpunt dat sturing geeft aan beleid en ervoor zorgt dat de beperkte middelen goed worden ingezet.

Met het inspiratiedocument ‘Goed voor Elkaar’ roepen de maatschappelijke organisaties provincie en gemeenten op die visie te ontwikkelen. Hierbij gebruikmakend van de talrijke (burger)initiatieven die bijdragen aan behoud en herstel van het landschap. Daarbij roepen ze alle bestuurders en politici in Groningen op de ideeën mee te nemen in hun beleid en als thema te agenderen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de provinciale verkiezingen van 2015.

Een boodschap die bij Henk Staghouwer in goede aarde viel. “Ik heb zeer zeker aandacht voor het landschap en heb daar de afgelopen vier werkweken mijn gedachten over laten gaan. Daarbij geïnspireerd door het uitzicht vanuit mijn woonhuis in Briltil in de gemeente Zuidhorn, waar ik ver uitkijk over de landerijen en geniet van het leven en de vele vogels. Ik voel mij ook extra uitgedaagd nu een recente provinciale enquête laat zien dat veel Groningse burgers zich sterk uitspreken voor behoud en herstel van het Groninger landschap. Ik ben dan ook blij met dit initiatief, te meer daar landschap in de afgelopen nota’s duidelijk was ondergesneeuwd. Dat gaan we anders doen, en wel graag door het samen met elkaar te doen.”

Burgers willen wel
Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer Groninger is blij met de positieve reactie van de gedeputeerde. “Het document is samengesteld naar aanleiding van een provinciale inspiratiedag voor het landschap (13 april jl.) waar uiteenlopende organisaties, bestuurders, politici en burgers brainstormden over kansen voor het landschap. Zeven kansrijke ideeën kwamen naar voren voor behoud en herstel van de cultuurlandschappen. Eén van de belangrijkste conclusies van de inspiratiedag is dat de overheid veel beter gebruik kan maken van de bereidheid van burgers om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van het landschap. Om die te kunnen delen, moet de overheid haar verantwoordelijkheid wel durven overdragen. Daaraan ontbreekt het nog te vaak. Maar waar de burger meer taken op zich wil nemen, kan zich de overheid niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken.”

“Ook gebiedsgericht werken betekent een kans voor het landschap”, stelt Jan Wigboldus, directeur van Groninger Dorpen. “De maatschappelijke organisaties hebben alle hoop in een betere samenwerking tussen agrarische natuurverenigingen, groene en maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Zo werken we via gebiedsfondsen al samen aan het behoud van waardevolle (cultuur)landschappen. Het inspiratiedocument geeft voorbeelden van verschillende modellen en werkwijze om deze samenwerking vorm te geven en te stimuleren.”

Siegbert van der Velde, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen, vatte de gezamenlijke bodschap kernachtig samen: “De provincie Groningen heeft in verhouding weinig natuur, maar juist veel cultuurlandschap. Laten we daar met z’n allen zuinig op zijn.”

Meer informatie
Lees hier het inspiratiedocument ‘Goed voor Elkaar: toekomst Groninger cultuurlandschap in 7 inspirerende ideeën’ (pdf)