Burgermeldpunt Wildlife Crime van start

22 juni 2014

Burgermeldpunt Wildlife Crime van start

Wildlife crime komt niet alleen voor in het verre buitenland, maar ook om de hoek in eigen land. Geregeld komen er meldingen binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden. Of dat hun nesten vernield worden. Waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Hoe vaak en waar wildlife crime daadwerkelijk plaatsvindt is onduidelijk. Daarom is het burgermeldpunt www.wildlifecrime.nl opgericht. Doel is om inzicht te krijgen in de aard en omvang van wildlife crime en zo uiteindelijk het aantal gevallen in Nederland te verminderen. Zondag 22 juni is het Burgermeldpunt Wildlife Crime in het radioprogramma Vroege Vogels gelanceerd.

Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren, in goed Nederlands: vervolging wilde fauna. Regelmatig krijgen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) – zoals boswachters – en de politie meldingen van wilde dieren die vervolgd zijn. Toch is niet exact bekend hoe vaak het voorkomt, deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig te herkennen is. Met name de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels als putters, sijsjes en vinken worden veelvuldig het slachtoffer van wildlife crime.

Een van de problemen is ook dat er mensen zijn die bepaalde diersoorten vervolgen om andere dieren zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven te beschermen.

Met het Burgermeldpunt Wildlife Crime willen de initiatiefnemers het publiek informeren over wildlife crime en een representatief inzicht krijgen van waar wat gebeurt en in welke omvang. Want pas als de omvang van het probleem duidelijk is, kan er iets aan gedaan worden. Ook hopen ze opsporingsinstanties en overheden van nuttige informatie te voorzien, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen.

Ernstige roofvogelvervolging in Friesland
Naar schatting worden jaarlijks honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar het probleem van de roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht: alleen al in 2012 kwamen hiervan bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen. Niet alleen worden nesten verstoord en eieren geschud, ook worden jonge en volwassen dieren eenvoudigweg gedood.

Gevaar voor huisdieren
Naast dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden, kunnen ook andere soorten die niet het doelwit zijn en huisdieren onbedoeld het slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld te eten van gif dat gericht is tegen roofvogels, of door in een klem of val te lopen.

Wat gebeurt er met uw melding?
Mede met behulp van uw melding wordt in kaart gebracht waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens kan actie worden ondernomen om daders op te sporen en zo wildlife crime te verminderen.

Landelijke bijeenkomst
Op vrijdag 27 juni wordt in Ede de bijeenkomst Meldpunt Wildlife Crime gehouden. De bijeenkomst staat in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Verschillende sprekers zullen vertellen over hun ervaringen en een panel gaat met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak van vervolging van wilde dieren.

Meer info: www.wildlifecrime.nl

Het Burgermeldpunt Wildlife Crime is een initiatief van de Friese Milieu Federatie ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en de provincie Fryslân.

Beluister de reportage van Vroege Vogels over het landelijk Meldpunt Wildlife Crime

Nadere informatie wordt graag verstrekt door projectleider Arnoud de Vries, mobiel 06 16499662.