Broedeiland bij Schermdijk Delfzijl mooie oplossing voor Noordse Stern en Visdief

26 november 2013

Broedeiland bij Schermdijk Delfzijl mooie oplossing voor Noordse Stern en Visdief

De Natuur en Milieufederatie Groningen is blij met de komst van een broedeiland voor de Noordse Stern en de Visdief bij de Schermdijk in Delfzijl. Dit broedeiland komt er ter compensatie van verloren broedgebied door plaatsing van windturbines op de Schermdijk.

Voor de Natuur en Milieufederatie was compensatie van de broedgelegenheid altijd een belangrijke voorwaarde voor het plaatsen van windturbines op de schermdijk. Achterban organisatie Avifauna kwam met de suggestie om dit te doen in de vorm van een broedeiland.

Dat dit succesvol kon bleek al door een test met pantons in de havens, waarmee een tijdelijk broedeiland werd gecreëerd. Uiteindelijk bleek dit zelfs tot een beter broedsucces te leiden, aangezien de sterns en visdieven minder last hadden van ratten, vossen en verstoring door vissers. Door de inzet van oa Marinus Brijker van Avifauna gaat Eneco, initiatiefnemer van het windpark, nu over tot de aanleg van een permanent broedeiland.

Meer informatie
Bericht in Dagblad van het Noorden ‘Vogeleiland bij windpark’ (pdf)