Een boortoren voor de kust van Schiermonnikoog? Dat nooit!

1 augustus 2016

Een boortoren voor de kust van Schiermonnikoog? Dat nooit!

nietborenschierMinister Kamp heeft het gasbedrijf Engie E&P toestemming gegeven om voor de kust van Schiermonnikoog twee proefboringen te doen. Het bedrijf wil in de winters van 2017-2018 en 2018-2019 op 5,4 en op 7 km ten noorden van Schiermonnikoog gedurende 3 à 4 maanden een boorplatform plaatsen. Hiermee willen ze onderzoeken of er winbaar gas in de bodem zit.

Wij zijn hier boos en bezorgd over. De minister geeft Engie nu nog snel een vergunning die gebaseerd is op de oude mijnbouwwet, die geen ruimte laat voor afweging van belangen van natuur, landschap en toerisme. De nieuwe mijnbouwwet, is 29 juni besproken in de Tweede Kamer, maar zal niet van toepassing zijn op de reeds verleende vergunning voor de proefboringen bij Schiermonnikoog.

Een slecht plan, vinden velen. Slecht om verschillende redenen: horizonvervuiling, verstoring door helikopters en bevoorradingsschepen, lichtvervuiling, kans op ongelukken waardoor chemicaliën in zee komen, kans op bodemdaling …. En we moesten toch al 80% van de nu bekende olie- en gasvoorraden in de bodem laten zitten om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Dus waarom dan nog op zoek naar nieuwe voorraden?

De Nederlandse regering wil van het waddengebied een Werelderfgoed van International Allure maken. De Waddeneilanden hebben zich uitgesproken om in 2020 zelfvoorzienend te zijn met behulp van duurzame energie. Dan is een boortoren voor je kust wel héél wrang!

Daarom zeggen we NEE tegen gasboringen en willen we dat de overheid Schiermonnikoog gaat helpen bij het verduurzamen van het eiland.

We willen de plannen van Engie E&P en minister Kamp in de kiem smoren. Gelukkig is het niet te laat om er iets aan te doen. Verschillende organisaties zijn bezig met acties hiertegen.

Wil jij ook geen boortoren voor de kust van Schiermonnikoog? Je kunt ons hierbij helpen. Hoe: stuur een e-mail naar gasbedrijf Engie en teken de petitie