Boek ‘Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied’

21 februari 2024

Boek ‘Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied’

Er zijn in de loop der eeuwen niet alleen heel wat dijken in onze provincie gebouwd, maar ook heel wat dijkdoorbraken geweest. Bij zo’n dijkdoorbraak perste het water zich met grote kracht door de opening waardoor er door het kolkende water een diep gat achter de dijk ontstond. Vervolgens werd er om de kolk heen een nooddijk aangelegd, waardoor de kolk binnendijks kwam te liggen. Er zijn nog tientallen van dergelijke kolken in het Groningse landschap te vinden.

In december 2023 is hierover het bijzondere en rijk geïllustreerde boek ‘Het verhaal van de kolken in het Dollardgebied’ (door Hendrik van der Ham, Aart Jan Langbroek en Gerrit Smit) verschenen. Het is een mooi boek geworden over cultuurhistorie en natuur in Oldambt en (deel van) Westerwolde. Vrijwilligers van IVN, KNNV en Club Oldambtster Groen hebben er sinds 2014 (!) aan meegewerkt om de kolken in kaart te brengen, waar mogelijk de aanwezige natuur te inventariseren en te onderzoeken wanneer de kolk is ontstaan en wat zich in de loop der tijd rond een kolk heeft afgespeeld.

Voormalig dijkgraaf Alfred van Hall schrijft in zijn lovende recensie in Blad: ‘Voor wie het boek leest, gaat een wereld aan wetenswaardigheden open: gedegen teksten, juweeltjes van foto’s (vaak van een auteur), historische kaarten, tekeningen, 3D-configuraties. Zonder de volijverige onderzoekers/auteurs waren de kolken in het gebied Oldambt-Westerwolde nooit onder de aandacht van beleidsmakers en belangstellenden gekomen. Dit boek is een unieke kans om op lichtvoetige wijze een wereld vol verassingen in te gaan, niet alleen door de informatie over de ontstaansgeschiedenis van de kolken in het Dollardgebied, maar ook van hun biologische rijkdom.’

Het boek kost € 25,- (exclusief verzendkosten) zowel bij de reguliere boekhandel als bij IVN Westerwolde-Oldambt.
Via IVN Westerwolde-Oldambt is het te bestellen bij:
– Gerrit Smit: smit.ghanzi@home.nl
– Aart Jan Langbroek: aartjan@langbroek.net

Tags: