Bijvriendelijke bloemenvelden en akkerranden goed voor veldgewassen

14 juli 2014

Bijvriendelijke bloemenvelden en akkerranden goed voor veldgewassen

Leden van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen en Boki Luske van het Louis Bolk instituut.
Leden van de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen en Boki Luske van het Louis Bolk instituut.

Op donderdag 10 juli werden in Rottum en Midwolda workshops georganiseerd over de positieve effecten van bijvriendelijk akkerrandbeheer. De deelnemende boeren uit de omgeving kwamen meer te weten over de plantensoorten die in dit soort veldjes voorkomen en over de insecten die deze planten aantrekken.

“In de akkerranden leven veel insecten die een bijdrage leveren aan schadebestrijding op het boerenland. Zo zijn larven van sluipwespen gek op bladluis. Veel sluipwespen zorgen dan ook voor minder toepassing van pesticiden op het land”, legt Boki Luske van het Louis Bolk Instituut uit, die de workshops verzorgde.

Het gaat slecht met bijen in de provincie Groningen. Daarom heeft de provincie Groningen zo’n 20 hectare aan bloemrijke veldjes en akkerranden op boerenland ingericht. Dat vergroot het voedselaanbod voor wilde bijen en honingbijen. Bovendien zijn de bloemenvelden een lust voor het oog. Er zijn nog meer voordelen:

Akkerbouwer en varkenshouder Adri Boonman uit Midwolda: “Ik doe al 4 jaar mee aan het akkerrandenproject en heb dit jaar op mijn aangrenzende akker geen insecticide hoeven spuiten. Dat is veel beter voor de natuur en scheelt ook nog in mijn portemonnee.”

Groningen Zoemt in de provincie

Zowel de workshops als de ingezaaide veldjes en akkerranden passen binnen een reeks van activiteiten die worden georganiseerd vanuit Groningen Zoemt, een samenwerking tussen Projecten LTO Noord, Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Naast het inzaaien van de bloemrijke akkerranden worden ook gemeenten en waterschappen betrokken bij bijvriendelijk groenbeheer en gaat de Provincie zelf aan de slag om haar eigen beheer bijvriendelijker in te richten.