Bijeenkomst voor lokale energie-initiatieven

4 december 2012

Bijeenkomst voor lokale energie-initiatieven

Kennis moet je delen

Lokale energie is booming! Het aantal vragen hierover ook… De Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe en de Friese Milieufederatie nodigen u daarom op 13 december uit voor een avondvullende bijeenkomst voor alle lokale energie initiatieven en geïnteresseerden uit het Noorden onder de titel ‘Kennis moet je delen’.

De avond bestaat uit 3 workshoprondes van 50 minuten per thema. Vanwege organisatie en indeling van de groepen vragen wij u om bij uw deelname (zie onder) aan te geven welke workshops u wilt volgen. Download hier de uitnodiging.

17:30 uur: Inloop en ontvangst met soep en brood, kennismaking 18:30 uur: Welkom en inleiding

18:50 uur – 19:40 uur Workshopronde 1

•Hoe start je een energie-initiatief?
•Algemene informatie over zonne-energie
•Crowdfunding: een bruikbare manier van financiering?

19:55 uur – 20:45 uur Workshopronde 2

•Mogelijkheden van collectieve zonne-energie
•Ledenwerving: wat werkt wel en wat niet?
•Organisatievormen: coöperatie of toch een stichting?

21:00 uur – 21:50 uur Workshopronde 3

•Saldering, braaf en stout
•Welke onderwerpen kan een initiatief nog meer oppakken?
•Crowdfunding: een bruikbare manier van financiering?

De workshops worden toegelicht aan de hand van ‘Good Practices’, van onder andere Groenkerk, Grunneger Power en Wij krijgen kippen. Ook zijn diverse specialisten uitgenodigd waaronder Arnold Strijker van Enermo, Allard Jongsma van de Whise Academy en Sybrand Frietema de Vries van Entrepreneur in Energy | concept & design.

Praktische informatie
Wat ‘Kennis moet je delen’ – bijeenkomst voor lokale duurzame energie-initiatieven
Wanneer Donderdag 13 december, vanaf 17:30 – 22:30 uur
Locatie Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6, 9243 SH Bakkeveen
Toegang Gratis