Bijeenkomst Lokale Duurzame Energie

7 februari 2012

Bijeenkomst Lokale Duurzame Energie

Op 24 februari organiseren we de tweede in een serie van vijf bijeenkomsten van het project Lokale Energie, Voorwaarts!. In dit project begeleiden we lokale initiatieven, totdat zij in staat zijn om rendabel voldoende duurzame energie op te wekken voor de eigen lokale gemeenschap.

Deze bijeenkomst is het vervolg op de startbijeenkomst “Van idee naar lokale energiecoöperatie”, die we op 15 november 2011 in Oldehove organiseerden. Op deze tweede avond gaan we in op de kansen, mogelijkheden en moeilijkheden die initiatiefnemers ondervinden bij het uitbouwen van hun initiatief, zoals door hen aangegeven bij de startbijeenkomst. We hebben verschillende sprekers uitgenodigd die hier meer informatie over kunnen geven en de deelnemers wellicht verder kunnen inspireren.

Op het programma staan de verschillende opwekkingsmogelijkheden van duurzame energie voor lokale duurzame energie initiatieven, waarbij zonne-energie wordt uitgelicht. Het gebruik van zonnepanelen is een redelijk gemakkelijk toepasbare en tastbare vorm van duurzame energie. We zien dat er bij de initiatiefnemers veel interesse is om hiermee aan de slag te gaan.

Daarnaast zien we dat er veel vragen leven over hoe je van idee tot uitvoering komt. De mensen van Grunneger Power en Dorpsbelangen Zijldijk zullen vertellen hoe zij, vanuit hun eigen achtergrond, zijn begonnen en het hebben aangepakt. Een docent van de RUG zal ingaan op de theoretische achtergrond van het binden en enthousiasmeren van groepen mensen.

Datum: Vrijdag 24 februari, 19:30 – 22:00 uur
Locatie: Kantoor van de Natuur en Milieufederatie Groningen, Zuiderpark 16 te Groningen.