Bezwaarschrift tegen opsporingsvergunning EDF

11 november 2011

Bezwaarschrift tegen opsporingsvergunning EDF

De Natuur en Milieufederatie Groningen heeft bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I ) een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende opsporingsvergunning naar zout in Pieterburen. Minister Verhagen heeft ondanks afwijzende adviezen van de provincie, lokale bevolking en de natuur- en milieuorganisaties toch een opsporingsvergunning aan EDF verleend.

EDF kan met deze vergunning beginnen aan de eerste fase van haar plannen om gas op te slaan in de zoutlagen onder Pieterburen. Het bedrijf gaat eerst onderzoeken hoe de zoutstructuur op grote diepte opgebouwd is om vervolgens te bepalen of de zoutkoepel wel of niet geschikt is voor de opslag van aardgas.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is fel tegenstander van de activiteiten van EDF in dit gebied omdat het een grote negatieve impact zal hebben op het landschap en de leefomgeving. In het bezwaarschrift eist de Natuur en Milieufederatie Groningen ook dat er volledige openbaarheid van informatie wordt gegeven. De overheid is verplicht om milieu-informatie aan het publiek te verstrekken, maar op dit moment heeft het ministerie nog niet alle benodigde documenten vrijgegeven. Deze informatie is noodzakelijk om de gevolgen van deze vergunning voor natuur, milieu, landschap en leefomgeving in en rond Pieterburen in zijn totaliteit te kunnen beoordelen.

In een eerdere zienswijze hebben de Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Stichting Marnelandschap en Pieterburen Tegengas al aangegeven zeer ongelukkig te zijn met de locatiekeuze van EDF. Bovendien is volgens de partijen de noodzaak van de gasopslag voor de energiezekerheid nog niet aangetoond. Op de zienswijze is vanuit het ministerie geen antwoord gekomen. De zienswijze heeft de vergunning gekruist, ondanks dat het ministerie eerder had aangegeven het besluit over de vergunningsaanvraag uit te stellen.