Beweging lokale duurzame energie verandert de energiemarkt

15 november 2013

Beweging lokale duurzame energie verandert de energiemarkt

Nederland telt inmiddels bijna 500 lokale duurzame energie-initiatieven. En de beweging heeft effect. Lokale overheden, energiebedrijven en netbeheerders signaleren dat hun rol moet veranderen. Dat is de belangrijkste conclusie van het landelijk ‘Evenement HIER opgewekt’ dat op vrijdag 15 november in Amersfoort plaatsvond. Op dit evenement kwamen zo’n 750 vertegenwoordigers bijeen van initiatieven, overheden, corporaties, provincies en serviceverleners.

Het sterk groeiende aantal lokale duurzame energie-initiatieven is één van de meest zichtbare aanwijzingen dat Nederlanders zelf de regie pakken. Verschillende sprekers onderstrepen het belang van deze beweging:

  • Gemeenten signaleren dat de relatie tot de burger verandert. “De burger is geen onderdaan of klant meer”, aldus Thijs de la Court, wethouder van de gemeente Lochem. “Gemeenten moeten daar anders mee omgaan. Overheden moeten gaan leren van lokale initiatieven en actie ondernemen. Durf buiten de lijntjes te kleuren.”
  • Energiebedrijven signaleren hun veranderende rol in de energievoorziening. “Nieuwe decentraal georganiseerde leveranciers zullen in deze transitie het voortouw nemen”, aldus Hans Mart Groen, directeur Greenchoice. “De toekomst van energie en van energieleveranciers is er één van duurzaam en dichtbij.”
  • Netbeheerder Liander pleit voor aanpassingen in het energiesysteem: “De kracht van burgercollectieven is lange tijd onderschat,” zegt directeur Peter Molengraaf van Liander. “De creativiteit en inventiviteit van burgers leidt tot een wezenlijk ander energiesysteem.”
  • Mensen gaan het steeds meer zelf doen. “Het zijn de initiatieven die de samenleving weer vitaal maken. Zij zorgen voor decentrale duurzame energie, maar ook voor slimme zorg, stadslandbouw, innovatie en behoud van cultuur”, aldus Frank van Bussel, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad.

Lokale duurzame energie voor iedereen
Er zijn al meer initiatieven dan Nederland gemeenten telt. En wekelijks komt er wel één bij. De ambitie van HIER opgewekt is om lokale duurzame energie voor iedereen bereikbaar te maken. “Wij zijn ervan overtuigd dat lokale duurzame energie-initiatieven een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen in de energietransitie”, zegt Marieke Wagener, projectleider van HIER opgewekt. “Andere partijen zien dat ook en komen met manieren om te ondersteunen of samen te werken. Logisch, want iedereen wil bij deze gangmakers horen.”

Over HIER opgewekt
HIER opgewekt is hét kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven en iedereen die daar interesse in heeft; initiatiefnemers, maar ook samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren, adviesbureaus en serviceverleners. De Natuur en Milieufederaties en het Klimaatbureau werken samen aan dit landelijk platform en netwerk. Gerichte ondersteuning wordt geboden door het provinciaal Servicepunt voor lokale energie-initiatieven, gerund door de provinciale natuur- en milieufederaties.

Meer informatie

 

Bron: HIER opgewekt