Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

13 juli 2017

Bestuursrechter buigt zich over omstreden gasbesluit

Het gasbesluit van demissionair minister Henk Kamp moet worden vernietigd. Het is onverantwoord om de hoeveelheid Gronings gas die gewonnen mag worden voor vijf jaar vast te zetten. Dat stellen de Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, Natuur & Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging en 51 individuele Groningers morgen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland.

Minister Kamp legde eind vorig jaar in het gasbesluit vast dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij, de NAM, vijf jaar lang minimaal 24 miljard kubieke meter gas per jaar uit het Groningen gasveld mag onttrekken. Na een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen eerder dit jaar werd dit teruggebracht naar 21,6 miljard vanaf 1 oktober 2017. Maar volgens de eisende partijen is deze eenmalige verlaging een druppel op de gloeiende plaat.

Buiten spel
“Kamp zet Groningers, gemeenten en milieuorganisaties voor vijf jaar buiten spel en weigert serieus te kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van Gronings gas snel te verminderen”, zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. “Dit besluit houdt in dat Groningers nog jaren blijven zitten met aardbevingen en persoonlijke schade. ”

Acute schade
Er moet elk jaar opnieuw een onderbouwde afweging worden gemaakt van de lasten en lusten. Dit kan niet alleen worden overgelaten aan de overheid en de gasindustrie. Dick Kleijer van de GBB: “De seismische dreiging neemt toe, de versteviging van onze huizen gaat veel en veel te traag. Het aantal mensen met psychische klachten door de gaswinning is massaal, het aantal schades bijna niet meer te tellen en het enige wat het ministerie van Economische Zaken kan bedenken is maximaal gas winnen. Terwijl het snel terug brengen van de gaswinning noodzaak is.”

Schokkend weinig gedaan
Minister Kamp heeft de overgang van gas naar duurzame energiebronnen als ambitie opgenomen in de energieagenda. Maar concrete stappen blijven uit. Daarom eisen de partijen een gedegen onderzoek naar de versnelling van energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in huishoudens, de landbouw en de industrie. “Ondanks alle mooie woorden blijkt dat in de praktijk leveringszekerheid voorrang krijgt op de veiligheid van de Groningers en de aanpak van klimaatverandering”, zegt Jorien de Lege. “Het is schokkend dat er zo weinig wordt gedaan aan de omschakeling van gas naar duurzame energiebronnen. Elke dag dat er niets gebeurt, laten we de Groningers in de steek.”

Duidelijkheid
De Raad van State behandelt donderdag ook het beroep dat de NAM aantekende tegen het besluit van Kamp om de gaswinning vast te leggen op minimaal 21,6 miljard kubieke meter per jaar. Dick Kleijer: “De NAM zegt dat het niet gaat over de gaswinning, maar dat ze duidelijkheid willen. Wij willen ook duidelijkheid: over onze veiligheid en toekomst. Dat kan alleen als er helder afbouwplan komt voor de gaswinning.”

Grote Verbouwing
De eisende partijen vinden dat het volgend kabinet echt meer werk moet maken van het sluiten van de gaskraan. Jorien de Lege: “Er is een Kamermeerderheid voor verdere verlaging van de gaswinning, doe daar wat mee. Het is tijd voor een deltaplan, voor Groningers en het klimaat.” Vorige week oordeelde ook de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, na een klacht van de Groninger Bodem Beweging, dat de Nederlandse regering maatregelen moet nemen om de veiligheid en de mentale gezondheid van haar inwoners te waarborgen.