In beroep tegen varkensstal Eemsmond

20 maart 2014

In beroep tegen varkensstal Eemsmond

De gemeenteraad van Eemsmond heeft op 19 december 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor een stuk grond aan de Emmaweg 13A in Uithuizen. Op deze grond, op nog geen 1,5 km van de Waddenzee, mag een stal worden gebouwd voor ruim 6.300 mestvarkens. De Beer is los en de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn tegen dit plan in beroep gegaan bij de Raad van State, omdat er niet is onderzocht wat de gevolgen van dit plan zijn voor beschermde natuurgebieden in Nederland en Duitsland.

De nieuwe varkensstal zal zo’n 5050 kg ammoniak per jaar uitstoten. En die ammoniak kan, zelfs op tientallen kilometers van de stal, schadelijke gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden. Wij vinden dan ook dat de gevolgen voor die natuurgebieden hadden moeten worden onderzocht. Nu de gemeente, zonder dat onderzoek, het nieuwe bestemmingsplan toch heeft vastgesteld, zijn de Natuur en Milieufederatie Groningen en De Beer is Los in beroep gegaan bij de Raad van State. Wij willen er alles aan doen om ook deze laatste varkensstal tegen te houden. 

In 1997 werd bouwvergunning aangevraagd voor vier varkensstallen in de gemeente Eemsmond. Dankzij de strijd van De Beer is Los en de Natuur en Milieufederatie Groningen zijn inmiddels drie plannen definitief van de baan. Maar voor een stal aan de Emmaweg is inmiddels bouwvergunning en milieuvergunning verleend.

De bouwvergunning werd verleend op grond van het oude bestemmingsplan, zoals dat gold in 1997. In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wilde de gemeente de varkensstal niet meer opnemen. Maar volgens de Raad van State kon dat niet, omdat inmiddels wel bouwvergunning was verleend. De gemeente lijkt nu verplicht om de varkensstal in het bestemmingsplan op te nemen.