App ‘BijerBij’ vanaf nu beschikbaar

17 april 2020

App ‘BijerBij’ vanaf nu beschikbaar

In dit weekend van de Nationale Bijentelling krijgen de bijen er hulp bij: de app ´BijerBij´. Met deze app kan iedereen, in stad, dorp en in het buitengebied, die iets goeds doet voor de bij dit aan anderen laten zien. De bedoeling van de app is veel informatie te geven over maatregelen voor de bijen en dat gebruikers elkaar gaan informeren maar ook stimuleren. De gratis app ´BijerBij´ is een initiatief van de Groninger agrarische collectieven.

Foto ANOG: Laura Milatz (rechts) en Trudy van Wijk (links), die betrokken waren bij de ontwikkeling van ´BijerBij´, plaatsen een hommelhotel.

Dat het niet goed gaat met de bij is inmiddels algemeen bekend. Er zijn veel initiatieven om de bij te helpen. Dit weekend is er de Nationale Bijentelling, georganiseerd vanuit Nederland Zoemt. De vele initiatieven laten zien dat het niet moeilijk is om de bij te helpen: iedereen met een tuin of balkon kan bloemen laten groeien en zo voedsel bieden aan bijen. Met een bijenhotel, een hommelhotel of een stukje open grond bied je wilde bijen nestelgelegenheid. En door minder insecticiden te gebruiken zorgen we dat meer insecten – bijen dus ook – kunnen overleven.

De app ´BijerBij´ werkt eenvoudig: iemand die een bijvriendelijke maatregel heeft genomen kan deze met een foto en een korte beschrijving melden in de app. Deze informatie wordt geplaatst in een tijdlijn zodat anderen dit kunnen bekijken. De genomen maatregelen komen ook op kaart, zodat men kan zien welke maatregelen er in de eigen buurt genomen zijn.  De app ‘BijerBij’ richt zich op de honingbij én de wilde bij (inclusief de hommels). De app is landelijk te gebruiken.

De app richt zich behalve op burgers ook specifiek op boeren. De agrarische collectieven willen op deze manier hun leden stimuleren om meer bijvriendelijke maatregelen te nemen, maar ook om te laten zien wat zij nu al doen voor de bij. Het gaat dan onder andere over de aanleg van bloemrijke akkerranden en een bijvriendelijke geïntegreerde gewasbescherming.

De app is is het afgelopen jaar in Groningen ontwikkeld. Bewoners van Nieuwolda, Midwolde, Bedum en Loppersum hebben meegedacht over de inhoud en hebben de app getest. Financiële steun kwam van Google, de Provincie Groningen, de drie Rabobanken in de provincie Groningen en het Fonds ten behoeve van de Landbouw in Groningen. Door de huidige corona-lockdown is het niet mogelijk om de app feestelijk te lanceren en alle betrokken te bedanken voor het mogelijk maken van deze app. Dit zal op een later moment plaatsvinden.

´BijerBij´ is gratis te downloaden via de App Store en Play Store.

Tags: