Alle zeilen bijzetten om energiedoelstellingen te halen

28 januari 2016

Alle zeilen bijzetten om energiedoelstellingen te halen

Hoe ziet het energielandschap van de toekomst er uit? Deze vraag stond centraal tijdens het debat in Uithuizen, georganiseerd door de noordelijke Natuur en Milieufederaties en het IVN. De leerlingen van het Hogeland College in Warffum weten het wel: zonnepanelen op de dijken en extra windmolens in de Eemshaven. De mensen in de zaal waren iets genuanceerder en gaven een aantal voorwaarden mee waaronder dit gerealiseerd kan worden. Het Groningse debat is er één in een reeks van drie die input geven voor het symposium over energielandschappen op donderdagavond 10 maart.

In de zaal zaten omwonenden, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Over één ding waren zij unaniem: om de energiedoelstellingen te halen hebben we álle duurzame energiebronnen nodig, maar wél met oog voor natuur, landschap en leefomgeving.

Leerlingen van het Hogeland College in Warffum hebben in aanloop naar het debat nagedacht over de inpassing van energie in hun omgeving. In hun plannen maken ze slim gebruik van de reeds aanwezige infrastructuur. Zo worden zonnepanelen op de noordkant van de dijk geplaatst, zodat het zonlicht via het zeewater hierop kaatst. In de Eemshaven is volgens de leerlingen ruimte voor nog meer windmolens. Wethouder Harry Sienot over de presentaties van de leerlingen: “Ik kreeg het idee dat ze het plaatsen van windmolens niet erg vonden, het hoort er nu eenmaal bij.”

Symposium 10 maart
Ook in Hoogeveen en Drachten wordt een debat georganiseerd en werken leerlingen aan een zelfontworpen energielandschap. De debatavonden leveren samen input voor een noordelijk symposium over Energietransitie in het landschap, dat op 10 maart plaatsvindt. De Natuur en Milieufederaties en IVN willen hiermee het maatschappelijk debat over dit thema stimuleren, zodat het niet alleen een discussie is die door de politiek wordt gevoerd.

De debatten in Drachten en Hoogeveen vinden plaats op respectievelijk 8 en 11 februari.