Aanvraag Europees geld voor Delende Dorpen door 1e selectieronde

28 september 2020

Aanvraag Europees geld voor Delende Dorpen door 1e selectieronde

Het project ‘Noordelijke Delende Dorpen’ van de drie noordelijke natuur- en milieufederaties is door de eerste selectieronde voor een Europese subsidie. Delende Dorpen is een lopend en succesvol project in Fryslân, dat met steun van de Provincie Fryslân momenteel wordt gerealiseerd. Vanuit de drie noordelijke natuur- en milieufederaties is een aanvraag ingediend van 350.000 euro, waarmee het project kan worden opgeschaald naar heel Noord-Nederland onder de noemer ‘Noordelijke Delende Dorpen’.

De aanvraag kwam voort uit een oproep van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO-Nederland, Het Groene Brein en Rijkswaterstaat om gezamenlijk te werken aan de LIFE aanvraag Circulaire Economie, waarmee de partijen in 8 jaar tijd vernieuwing willen brengen op het gebied van circulaire economie en het huidige beleid in Nederland op dit vlak verder invulling willen geven.

Cofinanciering en kansen
Mocht de aanvraag van 350.000 euro daadwerkelijk worden toegekend en de verplichte cofinanciering worden gevonden, dan kunnen nog veel meer dorpen met duurzame ambities ondersteund worden in de komende jaren. Een prachtige kans waar de Natuur en Milieufederatie Groningen graag met de dorpen mee aan de slag gaat.

Duurzame dorpen
In veel Groningse dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid en zijn er al veel mooie zaken in beweging gezet. Het project Delende Dorpen sluit aan bij de ambities van de Provincie Groningen en de gemeenten in Groningen om te ontwikkelen naar een circulaire economie.

De impact van spullen
‘Delen’ is een van de strategieën die kan worden ingezet om slimmer en anders om te gaan met grondstoffen. ‘Spullen’ staat op de eerste plaats als gaat het om de milieubelasting. Met delen valt dan ook veel milieuwinst te behalen. Delen draagt ook bij aan de ontwikkeling van de consumentenvraag naar circulaire producten en diensten.

Het is nog een lang traject om tot daadwerkelijke subsidietoekenning te komen, maar wij doen ons uiterste best om dit mooie project van de grond te krijgen.

Tags: