Aanpak lichthinder melkveestallen van start

18 mei 2015

 Aanpak lichthinder melkveestallen van start

Convenant getekend door LTO Noord en milieufederaties van Groningen en Friesland

ondertekening Lichthinder Melkveestallen LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu FederatieSamen de lichthinder door melkveestallen in het donkere buitengebied van Groningen en Friesland voorkomen en verminderen. Dat is waarvoor LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu Federatie op 18 mei een convenant hebben getekend op de Dairy Campus te Leeuwarden. De ambitie is om zowel de lichtemissie vanuit bestaande stallen te verminderen als storende lichtuitstoot van nieuwe melkveestallen te voorkomen.

Dierenwelzijn versus lichthinder
De nieuwe generatie melkveestallen wordt gekenmerkt door hogere en meer open zijwanden dan hun voorgangers. Welzijn en gezondheid van het vee zijn gebaat bij deze ontwikkeling. Tevens is er in de nieuwe stallen meer verlichting. Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid, het dierenwelzijn, de melkproductie en de werkzaamheden in de stal. Het open karakter van deze stallen houdt ook in dat direct omwonenden en voorbijgangers hinder kunnen ervaren vanwege de nieuwe verlichting die in deze stallen toegepast wordt. Storend vanwege de lichtintensiteit, het zichtbare oppervlak, de helderheid van het oppervlak en het contrast met de omgeving.

In gesprek over slim verlichten van melkveestallen

Om deze hinder te beperken is een methodiek ontwikkeld die tot doel heeft grenzen te stellen aan de maximale hoeveelheid licht die op enig moment nog vanuit een melkveestal naar buiten mag treden.

De Natuur en Milieufederaties en LTO Noord zijn tevreden met de ontwikkelde methodiek, omdat de hierin aanbevolen maatregelen, grenswaarden en voorwaarden zowel praktisch uitvoerbaar zijn voor de melkveehouder als handhaafbaar voor provincies en gemeenten.

Bestaande stallen
LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu Federatie willen de lichthinder ook bij bestaande stallen tegengaan. Maar omdat die al vergund zijn en geïnvesteerd hebben in hun huidige verlichting, liggen stimulerende maatregelen en voorlichting eerder voor de hand om de ambities te bereiken. Agrariërs met bestaande ‘lichthinderlijke’ stallen worden gestimuleerd om maatregelen te gaan treffen.

Per bedrijf wordt een pakket met maatregelen bepaald dat tot vermindering van de lichtoverlast moet leiden. Maatregelen kunnen liggen op het gebied van management (licht op gezette tijden uitschakelen of dimmen) en techniek (aanpassen/vervangen armaturen/lampen, lampen anders positioneren en/of afschermen).

Streven 2022
Het streven is dat in 2022 alle bestaande stallen voldoen aan de omschreven grenswaarden en richtlijnen. Omdat ingrepen en aanpassingen in reeds vergunde, bestaande stallen alleen op vrijwillige basis kunnen plaatsvinden, onderstrepen LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen en Friese Milieu Federatie het belang van een gesubsidieerd optimalisatietraject om de benodigde maatregelen een impuls te geven.

Lees hier het technisch document Lichthinder Melkveestallen.