Aanleg Zuidelijke Ringweg houdt onvoldoende rekening met vleermuizen

21 december 2017

Aanleg Zuidelijke Ringweg houdt onvoldoende rekening met vleermuizen

Het Plan Aanpak Ringweg Zuid houdt onvoldoende rekening met de vleermuizen in de stad, concludeert Arcadis in een in opdracht van de Provincie Groningen uitgevoerd onderzoek. De Vleermuiswerkgroep Groningen krijgt van Arcadis gelijk: er moeten meer compenserende maatregelen getroffen worden en de compenserende maatregelen moeten eerder worden getroffen om schade aan de vleermuizen te beperken.

De gemeente Groningen, de Provincie en het Rijk hebben een plan gemaakt om zuidelijke ringweg van te verbeteren: plan Aanpak Ring Zuid. Na jaren voorbereiding is het werk aanbesteed en wordt het nu uitgevoerd. Maar om de aanleg mogelijk te maken moeten bomen worden gekapt en vijvers gedempt. Bomen en vijvers die van groot belang zijn voor de vleermuizen. Het voortbestaan van verschillende populaties is in gevaar. Daarom zijn de Vleermuiswerkgroep Groningen (VWG) en de NMG in beroep gegaan bij de Raad van State tegen verschillende vergunningen.

Oppervlakkige en onvolledige onderzoeken
Al in 2013 heeft de Grondmij (nu Sweco) onderzoek gedaan naar de flora en fauna in het gebied waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. En sindsdien zijn enige aanvullende onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar vleermuizen. Volgens de VWG zijn deze onderzoeken erg oppervlakkig en onvolledig.

Bureaus weten de VWG doorgaans te vinden
De VWG doet al jaren onderzoek naar de vleermuizen. En heeft veel gegevens verzameld over de stand van de vleermuizen in de stad. Veel ecologische adviesbureaus weten de Vleermuiswerkgroep te vinden. De VWG merkt op dat Sweco uitsluitend gekeken heeft naar het tracé, niet naar vleermuizen die hun verblijf vlak buiten het gebied hebben. Er is bovendien niet voldoende gekeken naar de vaste dagelijkse vliegroutes van de vleermuizen. Vliegroutes van hun vaste verblijfplaatsen naar hun foerageergebieden. Die vliegroutes worden door de werkzaamheden afgesneden: de vleermuizen kunnen dan niet meer bij hun voedsel komen en zullen verdwijnen.

De VWG en NMG hebben bezwaar gemaakt tegen een aantal kapvergunningen en zijn naar de Raad van State gestapt: het plan Aanpak Ringweg Zuid mag volgens ons alleen worden uitgevoerd als er voldoende rekening wordt gehouden met de vleermuizen in het gebied. Het rapport van Arcadis geeft ons gelijk.

Voorlopige voorziening
De Raad van State heeft op 14 december 2017 een ‘voorlopige voorziening’ getroffen: de bomen mogen niet worden gekapt voordat de Raad van State uitspraak gedaan heeft in de bodemprocedure. Wij verwachten de uitspraak in de bodemprocedure over 6 weken.

Tags: