22 Groninger scholen gastvrij voor de bij

25 juni 2012

22 Groninger scholen gastvrij voor de bij

Om basisschoolleerlingen te informeren over bijen én de bij een handje te helpen met extra eten en nestgelegenheid, stelden de gemeente Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen gratis bijenverwenpakketten beschikbaar voor scholen in de stad. Maar liefst 22 scholen gaven gehoor aan de oproep en hebben sinds kort een heus “bijenreservaat” op het schoolplein! Ook ontvingen de scholen bijenzoekkaarten, om de verschillende bijensoorten beter te herkennen.

Happening op de Heerdstee
Op maandag 25 juni zijn de bijentuinen officieel geopend met een happening op basisschool de Heerdstee in Beijum. Samen met stadsecoloog Wout Veldstra en Jurian Bajema, directeur van het centrum voor Natuur en Duurzaamheidseducatie legden leerlingen van de Heerdstee tijdens de opening de laatste hand aan de tuin en plantten ze struiken en bloemen. Ook werd een bord voor het bijenreservaat gemaakt. Imker Bart van Egteren legde de kinderen daarna van alles uit over honingbijen en had ook een klein volkje meegenomen om naar te kijken. Tot slot werd verse honing geslingerd én geproefd. Een impressie van de happening is hier te bekijken.

Wilde bijen prikken niet
De juffen en meesters van de 22 basisscholen zijn niet bang voor prikincidenten. De wilde bijen, die afkomen op het bijenhotel en op de planten, kunnen niet eens door de huid van mensen steken! In Nederland zijn naast honingbijen nog ruim 300 soorten wilde bijen. De bijenzoekkaart kan hulp bieden om de meest voorkomende soorten te herkennen.

Groningen Zoemt
De mens kan niet zonder de bij. Zonder bijen geen bloemen, geen planten, geen groente en geen fruit. Bijen bestuiven planten, zodat zij zich kunnen voortplanten. Helaas dreigt de bij uit te sterven door gifgebruik, vervuiling, het verdwijnen van planten en bloemen en het gebrek aan goede nestgelegenheid. Iedereen kan echter een steentje bijdragen om hun leefomstandigheden te verbeteren! Dát is de boodschap van Groningen Zoemt, een initiatief van de Natuur en Milieufederatie en de gemeente Groningen. Om zoveel mogelijk Groningers te enthousiasmeren de bij een handje te helpen, worden dit jaar diverse bijvriendelijke activiteiten georganiseerd, waaronder de verspreiding van de bijenverwenpakketten op de basisscholen in de stad.