210.000 ton minder CO2-uitstoot door samenwerking

22 november 2011

210.000 ton minder CO2-uitstoot door samenwerking

Maandag 21 november 2011 zijn de resultaten van  het project CO₂ ambitie gepresenteerd. In dit unieke project werken De Natuur- en Milieufederaties samen met het bedrijfsleven om extra CO₂-reductie te bereiken.

De totale CO₂-reductie die de bedrijven gaan behalen in dit project bedraagt 210.000 ton. Dat is te vergelijken met de CO₂ -uitstoot van een file van Utrecht naar Berlijn of 8.200 keer om de aarde vliegen, of anders het gas- en elektriciteitsverbruik van 44.000 huishoudens.

Staatssecretaris Atsma en VNO-NCW-voorzitter Wientjes enthousiast over samenwerking
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu is enthousiast over de samenwerking tussen de natuur- en milieufederaties en het bedrijfsleven in dit project. ‘Om de Europese doelstelling een CO₂-reductie van 20% in 2020 te realiseren zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het project De CO₂-ambitie waar natuur- en milieufederaties en bedrijfsleven slim en effectief samen optrekken is een uitstekend voorbeeld dat wat mij betreft navolging verdient’, aldus staatssecretaris Atsma.

‘Per bedrijf is gekeken naar de specifieke omstandigheden en mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren. De bedrijven stonden in dit proces open voor expertise van derden. Hierdoor kwamen ook oplossingen en maatregelen in zicht die anders mogelijk waren blijven liggen’, aldus Wientjes.

Maatregelen om CO₂-uitstoot te verminderen
In het project De CO₂-ambitie zijn tien bedrijven samen met de natuur- en milieufederaties in Nederland aan de slag gegaan. De maatregelen die de deelnemende bedrijven (gaan) nemen om hun CO₂ -uitstoot extra te verminderen zijn heel divers, van maatregelen die snel veel winst opleveren tot hele innovatieve. Met elk bedrijf is een overeenkomst gesloten waarmee het bedrijf zich verbindt aan de uitvoering van het maatregelenpakket. Delesto uit Delfzijl is de Gronigse deelnemer aan het project.

Samenwerken in de toekomst
Tijdens de presentatiemiddag op 21 november stond CO₂-reductie centraal. Daarnaast zijn voorstellen gedaan over hoe De CO₂-ambitieCO₂-ambitie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.