1,5 miljoen voor project ‘De Donkerte van het Waddengebied’

2 april 2020

1,5 miljoen voor project ‘De Donkerte van het Waddengebied’

Programma voor beleving en versterking van de duisternis

Het Waddenfonds draagt 1,5 miljoen bij aan het project ‘De Donkerte van het Waddengebied’. Dit project is een initiatief van zes betrokken organisaties waaronder de Natuur en Milieufederatie Groningen. Door deze financiering is het mogelijk de uitvoering van het project te verwezenlijken. Dit programma heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rust zoekende toeristen naar de Waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit gerealiseerd.

Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Als er niks gebeurt, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk de Melkweg te zien. Een van de weinige plekken waar de donkerte nog echt kan worden ervaren, is het Werelderfgoed Waddenzee. De komende vier jaar slaan de initiatiefnemers de handen ineen en zetten zich in om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt. Met de beleving van de donkerte willen ze duurzaam toerisme stimuleren.

Bijzondere beleefmomenten
Om deze ambitie te verwezenlijken worden het hele jaar activiteiten en beleefmomenten op zowel de eilanden als het vasteland georganiseerd. Zo worden onder de noemer Nacht van het Wad uiteenlopende nachtactiviteiten georganiseerd: nachtwandelingen en -waddenexcursies, diners bij kaarslicht, nachtmuziek, lezingen en workshops. Vier keer per jaar vindt de Nacht van het Wad plaats rond astronomisch herkenbare nachten. Informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live webcambeelden worden ontwikkeld. Hierop kunnen kijkers dieren zien die ’s nachts actief zijn.

Bewustwording lichtvervuiling
Door een veelheid aan activiteiten wordt het voor bezoekers aantrekkelijk om voor deze nachten naar het Waddengebied te komen. Ook willen de initiatiefnemers met het project ‘Donkerte van het Waddengebied’ de bewustwording over de noodzaak van het behoud van de duisternis vergroten. Onder meer recreatieondernemers worden gestimuleerd hun eigen verlichting te verduurzamen en donkerte mee te nemen bij het beleefbaar maken van de bijzondere kwaliteiten van het Waddengebied.

Dit project is een initiatief van de volgende organisaties: de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen.

Foto: Rutger Bus

Tags: