14 maart lijsttrekkersdebat voor een groen en energiek Groningen

19 februari 2019

14 maart lijsttrekkersdebat voor een groen en energiek Groningen

Opwarmen: de stand van het politieke klimaat

Verkiezingsdebat 2015 Remonstrantse Kerk Groningen

Meld je nu meteen aan!

De groene en energieke organisaties van Groningen (zie onder) slaan de handen ineen en organiseren op donderdagavond 14 maart vanaf 19.00 in de Remonstrantse Kerk in Groningen een lijsttrekkersdebat voorafgaand aan de provinciale verkiezingen op 20 maart. Tijdens het debat wordt het politieke klimaat van Groningen gepeild op de vijf grote vraagstukken voor een groene en energieke toekomst van Groningen:

energietransitie – biodiversiteit – klimaatadaptatie – aardbevingen/leefbaarheid – landbouw.

Over het debat
Voorafgaand aan het debat reageren de deelnemende partijen op De Stemkaart: een serie van vijftien stellingen verdeeld over de vijf grote vraagstukken. Deze stellingen zijn aangedragen door de groene en energieke organisaties.

Tijdens het debat worden de lijsttrekkers op enkele van de vijf vraagstukken bevraagd. Per onderwerp wordt over één stelling gedebatteerd. U beslist gedurende het debat mee om welke stelling dit gaat.

Deelnemende partijen
Deelnemende politieke partijen aan het debat zijn in alfabetisch volgorde: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP en VVD.

Wilt u zich in verband met het aantal plaatsen en de catering, aanmelden? Dat kan middels dit aanmeldformulier. Het debat start om 19.30 uur stipt. Inloop vanaf 19.00 uur.

De organiserende groene en energieke organisaties zijn: Groninger Dorpen, Groninger Energiekoepel, Het Groninger Landschap, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer.